Har du rollen att ansvara för metodstöd till kollegor i SE/IPS-arbetet och vill utveckla dig i ditt arbete?
Misa Kompetens har efter många förfrågningar glädjen att erbjuda utbildning för dig som arbetar som arbetsspecialist, arbetskonsulent, jobbcoach, metodstödjare eller handledare i din verksamhet.
Nästa kurstillfälle 9-10 november.

Läs mer Utbildning för IPS handledare