IPS står för ”Individual Placement and Support” och är den form av Supported Employment som visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning.
Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.
Under kursdagarna kommer du att få möjlighet att prova de manualer IPS-metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Vi använder IPS-material från forsknings- och utvecklingscentrat Dartmouth Psychiatric Research Center i USA, samt svenskt översatt material ifrån CEPI och Socialstyrelsen. Våra kursledare är utbildade vid Dartmouth PRC, Dartmouth Collage i USA av bl a Deborah Becker som är en av IPS-modellens grundare.

Grundläggande för kursdagarna är de 8 principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa:

 1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
 4. Vanligt lönearbete är målet
 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)
 6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
 7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
 8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

Kursen innehåller även:
 • Historik och teori om IPS
 • Samverkan med andra aktörer
 • Samtalstekniker utifrån ett positivt förhållningssätt
 • Att bygga relationer med arbetsgivare
 • Att planera ett fortlöpande stöd
 • Evidens och forskning, både nationellt och internationellt
 • Evidensbaserade verktyget Programtrohetsskalan

Målgrupp

Till Dig som berörs inom…

 1. Daglig Verksamhet och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
 2. Särskola och andra program riktat till personer som löper risk att hamna utanför arbetslivet och där Du önskar öka på din kunskap inom området ”funktionsnedsättning – Arbete”, t.ex. Studie- och yrkesvägledare eller pedagoger inom särskolan/IV-program.
 3. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om Du arbetar i projekt eller som handläggare
 4. Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.

Genomförande

Åsikter om utbildningen:
”Bra upplägg där teori varvas med praktiska övningar. Gav inspiration. Mycket bra lärare i ämnet, tydlig och konkret.”
/Deltagare IPS-utbildning Stockholm 2015
”Kursen har givit mig många bra verktyg som känns användbara i mitt jobb.”
/Deltagare IPS-utbildning Stockholm 2015
”Utbildningen har gett mig direkta verktyg att använda i mitt arbete. Pedagogiskt och jättebra med alla praktiska övningar.”
/Deltagare IPS-utbildning Stockholm 2015

Verktygsbok (ca 100 s), kursintyg, fika ingår i kursavgiften.