4-dagars grundläggande utbildning.
Supported Employment utvecklades i USA på 70-talet som ett alternativ till dåvarande arbetsverksamheter (skyddad verkstad). Metoden har spridit sig och är idag en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd för personer med funktionsnedsättning att komma till och behålla ett arbete.
En av de bärande delarna i metoden är att den ska hjälpa personer till ett lönearbete. Idag används metoden även för att ge personer möjlighet till att delta i arbetslivet - även om det på kort sikt inte handlar om en anställning.


Misa Kompetens har sedan mitten av 90-talet utvecklat och använt Supported Employment med anpassning för svenska förhållanden. Betoningen i vår kurs handlar om att ge en handfast bas för arbetet med såväl teoretisk baskunskap, praktiska verktyg och att vi ställer oss frågan för vems skull?
Hittills har vi utbildat cirka 500 personer runt om i Sverige och i norden. Intresset ökar kraftigt, framför allt inom LSS- och SoL-verksamheter.

Kursen innehåller det praktiska arbetet utifrån Supported Employments 5 grundstenar, samt den Europeiska föreningen för Supported Employments (EUSE:s) Toolkit:

  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetet

Målgrupp

Till Dig som berörs inom…

  1. Daglig Verksamhet och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
  2. Särskola och andra program riktat till personer som löper risk att hamna utanför arbetslivet och där Du önskar öka på din kunskap inom området ”funktionsnedsättning – Arbete”, t.ex. Studie- och yrkesvägledare eller pedagoger inom särskolan/IV-program.
  3. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om Du arbetar i projekt eller som handläggare
  4. Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.

Genomförande

”En väldigt uppskattad utbildning. Kursledaren med stor kunnighet som kan och känner till verkliga fall är ett stort plus.”
/Deltagare på SE grund Stockholm 2015.
”En mycket bra genomarbetad kurs med bra upplägg som kommer att ge många tankar i framtiden.”
/Deltagare på SE grund Stockholm 2015.
”Mycket bra upplägg med "riktiga" grupparbeten.”
/Deltagare på SE grund Stockholm 2015.
”Inspirerande och motiverande”
/Deltagare på SE grund Stockholm 2015.

Verktygsbok (ca 100 s), kursintyg, fika ingår i kursavgiften.