Vi kan ge skräddarsydda utbildningar, föreläsningar och workshops i bl a:

 1. Supported Employment
 2. IPS (Individual Placement and Support)
 3. Supported Education
 4. Genomförandeplaner
 5. Ledarskapsutbildningar
 6. Samtalstekniker och coachande förhållningssätt
 7. Tydliggörande Pedagogik
 8. Sociala berättelser och Seriesamtal
 9. Boendestödjarutbildning – Att använda vardagen på ett utvecklande sätt
 10. Bemötande och Empowerment
 11. Samtalskort
 12. EUSE:s Toolkit (Verktygslådan från Europeiska föreningen Supported Employment)
 13. Kursledarutbildning i Off-jobb och andra jobbstödjande gruppverksamheter
 14. Social och Emotionell Träning
 15. Konflikthantering
 16. Kvalitetsarbete
 17. Dokumentation
 18. Förvärvad hjärnskada

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som finns inom kommunala, statliga, privata verksamheter eller i projekt. Det kan vara inom Daglig verksamhet, skolor, studie- och yrkesvägledning, pedagogik, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Sysselsättnings- och Arbetsverksamhet.

Genomförande

Varje enskilt uppdrag börjar med ett samtal där riktlinjer och plan fastställs i samverkan med beställaren. Innehållet i uppdraget skräddarsys och modifieras utifrån uppdragsgivarens behov. Inför varje uppdrag avstäms förkunskapen hos blivande målgrupp. I samband med avslut av uppdrag sammanställs på vårt initiativ utvärderingar i samråd med beställaren.

Målsättning

Att skapa förutsättningar för reflektion och kompetenshöjning där personen tillsammans med andra ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.