Forskning visar att personer som fått anställning med stöd av Supported Employment allt för ofta ”fastnar i sin anställning” eftersom de saknar utbildning. Därför blir Supported Education ett nästa steg i det fortlöpande stödet. Metoden bygger på att personer på längre sikt ges möjlighet att få göra karriär med stöd i att genomföra studier och utbilda sig.

Supported Education är en framgångsrik metod som hjälper personer med funktionsnedsättning som vill studera eller utbilda sig att klara av sina studier. Senaste forskningen visar goda resultat varpå Supported Education förmodligen kommer att bli evidensbaserad som metod.

Metoden följer ”choose-get-keep”- modellen och är baserad på åtta principer. Ett styrkebaserat program med växande och hoppfullhet som grundläggande förhållningssätt.

Utbildningen ger dig en introduktion i metodarbetet. Grundläggande för kursdagarna är de 8 principerna i SEd med faserna choose-get-keep, och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dem. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att använda i ditt fortsatta arbete.

  • Vad är Supported Education (SEd)
  • Forskning
  • Erfarenheter – att använda teknikerna i Sverige
  • Supported Educations 8 principer och metodarbete utifrån dessa
  • Praktiska verktyg och tillämpning

Verktygshäfte, kursintyg, fika ingår i kursavgiften.

Målgrupp

Till Dig som berörs inom…

  1. Daglig Verksamhet och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
  2. Särskola och andra program riktat till personer som löper risk att hamna utanför arbetslivet och där Du önskar öka på din kunskap inom området ”funktionsnedsättning – Arbete”, t.ex. Studie- och yrkesvägledare eller pedagoger inom särskolan/IV-program.
  3. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om Du arbetar i projekt eller som handläggare
  4. Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.