Har du rollen att ansvara för metodstöd till kollegor i SE/IPS-arbetet och vill utveckla dig i ditt arbete?Misa Kompetens har efter många förfrågningar glädjen att erbjuda utbildning för dig som arbetar som arbetsspecialist, arbetskonsulent, jobbcoach, metodstödjare eller handledare i din verksamhet.

KURSENS SYFTE Deltagaren ska utvecklas i sin roll som metodstödjare och handledare i sin verksamhet, och självständigt och systematiskt kunna lägga upp sitt arbete.
Momenten är:

 • IPS och programtrohetsskalan
 • Handledarrollen
 • Handledning -Grupphandledning -Individuell handledning -Fälthandledning
 • Samtalsmetodik -Teorier -Gruppdynamik -Grupprocesser
 • Litteraturstudier
 • Forskningsrapport
 • Datainsamling
 • Implementering
 • Handledning på handledning (praktiska utövandet, lärdomar, utmaningar, hur ska jag hantera det).
 • Individuell- och grupphandledning kopplad till
  -Reflektion skriva lämna in, läsa in, maila frågeställningar
  -Sammanfattning av lärdomar
  -Att implementera verktygen för att följa upp, utvärdera, samt utveckla verksamhetens resultat och metodarbete
  -Strategisk plan för mitt fortsatta arbete

Målgrupp

Alla som är intresserade av eller arbetar i verksamheter som arbetar utifrån Supported Employment/Individual Placement and Support-metoden.

Genomförande


Upplägg av utbildningen

 • Varje kursdeltagare får ett häfte med material
 • Teori i form av föreläsning
 • Praktiska övningar
 • Genomgång verktyg
 • Reflektion och diskussionsövningar
 • Praktiskt utövande

Återkoppling (hur gick det, lärdomar, utmaningar) Efter utbildningsdagarna kommer det att ske handledning och inlämning av hemuppgift, som följs upp. Handledningen kommer att ske vid fem tillfällen under sex månader efter avslutat kurstillfälle. Det krävs eget arbete i form av inläsning innan och efter utbildningsdagar, inlämningsuppgifter samt handledning. Handledning genomförs på plats i Stockholm eller via Skype vid fem tillfällen efter utbildningsdagarna. Kursintyg utfärdas efter slutförd handledning.