Andreas Nyhlén VD

Andreas har varit enhetschef sedan 2010 på Misa som tillämpar Supported Employment inom ramen för daglig verksamhet. Han är med i SFSE styrelsen. Han har tidigare varit utbildare på Misa Kompetens och också tidigare arbetat som arbetskonsulent i fyra år på Misa.

Tel: 073-6001479
Email: andreas.nyhlen@misakompetens.se

Mimmi Darbo Seniorkonsult/ Utbildningsansvarig

Leg. Arbetsterapeut med vidareutbildningar inom Konsultativt arbetsätt, Supported Employment, MI (motiverande samtal), samt i pedagogik på Sthlm Universitet. Mimmi är även utbildad grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, samt i metoden IPS (Individual Placement and Support) – vid Dartmouth Psychiatric Research Center, Dartmouth Collage i USA av Deborah Becker som är en av IPS-modellens grundare. Mimmi är en väl anlitad och erfaren utbildare, föreläsare och handledare. Arbetar både nationellt och internationellt med organisationer för att utveckla metoder och projekt i Supported Education, SE och IPS. Mimmi har varit ordförande i Svenska Föreningen Supported Employment i 14 år. Har erfarenhet av att ha arbetat som arbetskonsulent, utvecklingsansvarig och enhetschef på Misa AB där metoden Supported Employment och IPS genomsyrar allt arbete. Mimmi har tillsammans med forskaren Sivert Antonsson genomfört en högskoleutbildning med efterföljande handledning på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning i Umeå kommun. Mimmi har även arbetat i socialstyrelsens arbetsgrupp med att ta fram Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011.

Tel: 070 - 858 01 30
Email: mimmi.darbo@misakompetens.se

Fredrik Samuelsson Utbildare

Är född och uppvuxen i Stockholm. Han har arbetat inom Supported Employment i 6 år och läser Magisterprogrammet inom Handikappvetenskap på Halmstad Högskola. Fredrik har ett stort intresse kring rättsliga och medborgerliga rättigheter för personer intellektuella funktionshinder och har arbetat med ”Empowerment” sedan hösten 2013. Våren 2016 studerade han Internationell Handikappvetenskap på University of Leeds i norra England. Fredrik har en fördjupad kunskap kring den sociala modellen kring funktionsnedsättning. Till hösten skriver han sin magisteruppsats på Halmstad Högskola med inriktning; hur rättsvårdande myndigheter informerar och stöttar personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Tel: 070 - 718 80 05
Email: fredrik.samuelsson@misakompetens.se

Amir Noajnas Utbildare

Amir har arbetat under flera år som Arbetskonsulent på Misa AB utifrån metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Han har utbildat sig i Supported Employment och Supported Education i Sverige. IPS-utbildningen gjordes via Dartmouth Psychiatric Research Center. Amir är även utbildad i MI (Motiverande samtal). Amir har en bakgrund som idrottslärare och legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Amir arbetade under fem år i skolan med elever som hade anpassad skolgång, elever med diagnoser samt inlärningsvariationer. Han har erfarenhet av att arbeta i olika projekt, bland annat som handledare för elever som varit i behov av anpassat stöd vid verksamhetsförlagt lärande. Som tidigare egen företagare anställde Amir personer med funktionsnedsättningar.

Tel: 076 - 008 16 10
Email: amir.noajnas@misakompetens.se

Nalvia Rubio Utbildare

Nalvia har de senaste sju åren arbetat på Misa som Arbetskonsulent och arbetar enligt metoderna Supported Employment och IPS. Hon utbildade sig i socialt arbete på Socialhögskolan med mångkulturell inriktning. Dessutom har hon vidareutbildning i Samtalsmetodik, MI samt TBA (tillämpad beteendeanalys) samt lösningsfokuserat arbetssätt. Hon har tjugo års erfarenhet av att ha arbetat med personer med varierande funktionsnedsättningar i olika typer av sammanhang och brinner lite extra för frågor gällande migration, psykisk hälsa och arbete.

Leif Ericson Utbildare

Arbetar även som Arbetskonsulent på Misa. Utbildad i Supported Employment. Lärare i Motiverande samtal MI, på Karolinska Institutet för Läkarkandidaterna. Rådgivare på Alkohollinjen. Coachar i livsstilsförändringar. Certified International Coach, Skandinaviska Ledarhögskolan. Van att möta deltagare från kommunernas socialtjänst och Arbetsförmedlingen

Paula Tilli Föreläsare

Paula föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv. Många med Aspergers syndrom blir ofta missförstådda av omgivningen eftersom de fungerar på ett annorlunda sätt. Eftersom Paula talar utifrån egna erfarenheter och ofta har upplevt situationerna på ett annat sätt än omgivningen, blir hennes föreläsningar annorlunda jämfört med när t ex läkare föreläser om Aspergers syndrom. Därför brukar hennes föreläsningar bli mycket uppskattade.

Email: aspergersyndrom@hotmail.com

Göran Tingström Föreläsare

Göran som sedan födseln har Noonans syndrom erbjuder föreläsningar om sina upplevelser av att gå på särskola och hur det var att börja ett ”riktigt arbete” efter skolan. Noonans syndrom utgör en förändring av arvsmassan som till viss del påverkar utseende och inlärningsförmåga. Göran har föreläst för Ystads grupp-bostäder samt Attendo gruppbostäder. Andra föreläsningar har varit för studenter på Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet, för utbildningar i Supported Employment vars kursdeltagare har varit personal från kommuner, myndigheter och olika verksamheter i Stockholm. Särgymnasierna anlitar Göran regelbundet och han håller föredrag inför lärare, elever samt föräldrar. I Vuxenskolan regi föreläser han för cirkelledare och håller öppna föreläsningar runt om i Sverige.

Email: info@misakompetens.se