Misa Kompetens erbjuder utbildning, handledning och seminarium inom Supported Employment, IPS, Supported Education, FIT, bemötande, coachning etc. Vi ger dig både teorier och metoder, samt lär dig hur du använder dem.

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
E-post: info@misakompetens.se

Kontaktpersoner
Andreas Nyhlén- Vd
Mobilnr: 0736 – 15 14 212
andreas.nyhlen@misakompetens.se

Mimmi Darbo – Seniorkonsult – Utbildningsansvarig
Mobilnr:  070 – 858 01 30
mimmi.darbo@misakompetens.se

 

Misa Kompetens vänder sig till personer, organisationer och förvaltningar som vill förändra sitt arbets- och förhållningssätt inom sin dag- och arbetsverksamhet. Vi erbjuder kurser och andra kompetenshöjande inslag som handledning, coachning och temadagar.

Misa Kompetens ingår i WiljaGruppen tillsammans med systerbolagen Misa AB, Left is Right AB, MellanMålet AB och Compleo AB där företagen har en gemensam värdegrund och drivs för att alla medborgare ska få en möjlighet att vara delaktiga i arbetslivet och i samhället.
Misa Kompetens har sina rötter i företaget Misa AB. Misa har sedan 1994 arbetat med att ge stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning som har en önskan ta sig fram i arbetslivet. Misas arbetsmetoder har sitt ursprung i Supported Employment och IPS (Individual Placement and Support).

 • Misa Kompetens erbjuder metod- och ledarskapsutbildning, samt
  organisationsutveckling. Kunder är framförallt kommuner, myndigheter och
  olika projekt inom exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Vårt koncept bygger på närmare 20 års erfarenhet av praktiskt arbete mellan
  klient och personal.
 • Vi arbetar framför allt med process- och ärendehandledning, coachning och
  utbildning.

Misa Kompetens ingår tillsammans med Misa AB i forsknings- och utvecklingsarbete och aktuella kursledare är delaktiga i olika projekt tillsammans med universitet och handikapporganisationer.

Våra insatser genomsyras av hur man förhåller sig professionell och hur man arbetar med den egna yrkesidentiteten.

Vi använder oss av ett lösningsfokuserat processarbete tillsammans med dem vi utbildar och handleder. Vår strävan är en reflekterande läroprocess som ska synliggöras för deltagarna i deras yrkesutövning.

Alla våra insatser genomförs av konsulter med gedigen erfarenhet inom de olika områden vi är verksamma i.