Våra utbildare, handledare och föreläsare

Vi är specialister med egen praktisk erfarenhet som tidigare arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Vi anlitar också föreläsare med egen erfarenhet av att leva med en funktionsnedsättning.
Misa HK 001 C 3 gra backgrund WEBB

Mimmi Darbo

Senior konsult
Mimmi är seniorkonsult och arbetar med metodutveckling för organisationer och projekt i Sverige och internationellt. Hon är också en uppskattad utbildare, föreläsare och handledare. Mimmi var med och startade Misa Kompetens.

Telefon 070 - 858 01 30

E-post mimmi.darbo@misakompetens.se

Läs mer


Utbildningsbakgrund
Jag är legitimerad arbetsterapeut med vidareutbildning inom Supported Employment (SE), Motiverande samtal (MI) och pedagogik vid Stockholms Universitet. Hon är även utbildad grupphandledare med systemteoretisk och salutogen grund, samt inom metoden Individual Placement and Support (IPS) vid Dartmouth Psychiatric Research Center, USA.

Tidigare yrkeserfarenhet
Jag har arbetat i olika roller när jag mött människor i utsatta situationer. I deras hem, i skola, på arbete och på sjukhus. Jag var med i uppstarten när Misa introducerade metoden Supported Employment och har sedan haft förmånen att få vara med och utveckla metod och verksamhet.

Utbildningar jag har rör sig bland människors behov av stöd så det är pedagogik, utvecklingspsykologi, Arbetsterapi och psykoterapi i kombination med metoderna vi utbildar i.

Personlig drivkraft
Min drivkraft är att vi gemensamt med vår kunskap, erfarenhet och tro på människans förmåga i kombination med personligt mod, kan skapa möjlighet till förändring.
Misa HK 012 D 3 Gra Bakgrund WEBB

Fredrik Samuelsson

Utbildare/handledare

Fredrik är utbildare och grupphandledare inom Supported Employment, Case Management och Feedback Informed Treatment. Utöver det ger han implementeringsstöd och leder metodutvecklingsarbete i organisationer.

Telefon 070 - 718 80 05

E-post fredrik.samuelsson@misakompetens.se

Läs mer


Utbildningsbakgrund
Jag har en examen inom handikappvetenskap vid Halmstad högskola. Tidigare har jag även studerat på Central Saint Martins College of Art and Design i London.

Tidigare yrkeserfarenhet
Tidigare drev jag eget företag och parallellt jobbade jag extra på ett autismboende. Därefter blev jag anställd som arbetskonsulent på Misa.

​​​​​​​Personlig drivkraft
Jag tror jag drivs av nyfikenhet och gillar att ta del av andras perspektiv. Som utbildare har man privilegiet att tillföra kunskap, som kan bidra till nya perspektiv och utveckling hos andra. Jag strävar efter att skapa ett sammanhang där den nya kunskapen kännss angeläget, aktuellt och verksamhetsnära så man vågar tänka och göra nytt. Att lyckas fånga en persons nyfikenhet och intresse och på så sätt skapa nya perspektiv som generar nya kunskap, är nog det som driver mig mest.
Misa HK 015 E 3 Gra Bakgrund WEBB

Amir Noajnas

Utbildare/handledare

Amir arbetar som utbildare och grupphandledare på Misa Kompetens. Han är huvudansvarig för Misa Kompetens utbildningar inom Individual Placement and Support och Supported Education. Genom åren har han också hållit i utbildningar i Supported Employment samt arbetsgivarkurser.

Telefon 076 - 008 16 10

E-post amir.noajnas@misakompetens.se

Läs mer


Utbildningsbakgrund
I grunden är jag utbildad lärare i idrott och svenska som andraspråk.
Sen har jag byggt på med kurser inom Motiverande samtal (MI), Supported Employment (SE), Supported Education (SEd), Individual Placement and Support (IPS), Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Estetiskt lärande.

Tidigare yrkeserfarenhet
Som lärare har jag arbetat både i klassrum och med elever i behov av anpassade studier. Jag har sen jobbat som arbetskonsulent i vårt systerföretag Misa. Där stöttade jag människor i rehabilitering samt mot arbete och studier. Jag har också drivit åkeri med min far, arbetat som taxichaufför, försäljare och i butik. De olika erfarenheterna har gett mig en viktig inblick i arbetsmarknaden och olika tankesätt. Det har varit till hjälp när jag stöttat personer mot arbete och studier.

​​​​​​​Personlig drivkraft
Mina drivkrafter kretsar kring stora ord som rättvisa, solidaritet, glädje, uppbyggande och meningsfullhet. För mig är ingen garanterad ett liv som innebär en dans på rosor. Jag tycker det är fantastiskt när vi ger människor och varandra ett värdigt stöd. Det ska kännas meningsfullt för både personerna som får och ger stöd. I min värld erbjuder de metoder som Misa Kompetens arbetar med just detta. Det kan jag stå för när jag möter olika verksamheter i mitt arbete.
Misa HK 007 E Gra Bakgrund WEBB

Paula Tilli

Föreläsare

Paula föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom (AST, högfungerande autism) ur ett inifrånperspektiv. Hon berör även frågor inom psykiatrin.

Epost aspergersyndrom@hotmail.com

Läs mer


Tidigare yrkeserfarenhet
Som ung jobbade jag som barnskötare hos privata barnfamiljer och på olika förskolor (både sverigefinska förskolan som ordinarie personal samt vikarie på olika svenska förskolor i Stockholmsområdet) samt som kassabiträde i matbutiker. Ett tag delade jag även ut Metro och Stockholms City på tunnelbanestationer i Stockholmsområdet. Jobbet som föreläsare är dock det första jobbet jag någonsin klarat av!

​​​​​​​Personlig drivkraft
Jag brinner för att sprida kunskap om människors olikheter. Det sprids många myter om autism, bland annat att ”autistiska människor är precis som helst inuti och har samma behov som alla andra”, men det stämmer inte alltid! Därför betonar jag på mina föreläsningar att inte alla nödvändigtvis har samma behov då autism handlar om att man fungerar annorlunda! Själv trivs jag exempelvis för mig själv och älskade Covid-restriktionerna. Som barn tyckte jag om att spendera rasterna för mig själv istället för att leka med mina klasskamrater.
Misa HK 010 D Gra Bakgrund WEBB

Göran Tingström

Föreläsare
Göran föreläser om hur det är att leva med Noonans syndrom ur ett inifrånperspektiv. Han delar med sig av sina upplevelser av att gå på särskola och att sen få en riktig anställning.

E-post info@misakompetens.se

Läs mer


Tidigare yrkeserfarenhet
Efter särskolan (anpassad skola) erbjöds jag daglig verksamhet. Men det passade inte mig. Jag sökte då jobb själv och fick anställning på en ICA Supermarket. Efter det började på Studieförbundet Vuxenskolan och en lärare tipsade mig om Misa. Jag blev deltagare och senare anställde Misa Kompetens mig som föreläsare.

​​​​​​​​​​​​​​Personlig drivkraft
Min drivkraft är att vara en del av arbetet som ökar människors möjlighet att påverka sin livssituation. Jag vill vara en del av det sammanhanget och en förebild.
Misa HK 021 D 3 Gra Bakgrund WEBB

Andreas Nyhlén

VD Misa kompetens
Andreas sitter i styrelsen för Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE) och arbetar även internationellt i den europeiska motsvarigheten. Andreas är sedan 2010 chef för en enhet inom Misa som jobbar utifrån Supported Employment. Tidigare jobbade han som arbetskonsulent och utbildare på Misa Kompetens.

Telefon 073-600 14 79

E-post andreas.nyhlen@misakompetens.se

Läs mer


Utbildningsbakgrund
Jag är utbildad etnolog vid Stockholms universitet och fastnade då framför allt för frågor rörande identitet i förhållande till kultur och grupptillhörighet. I mitt yrkesliv har detta senare kompletterats med social juridik, men också fortbildningar inom specifika metoder och verktyg samt kurser i organisation och ledarskap.

Tidigare yrkeserfarenhet
Jag har jobbat som ljussättare och resesäljare men när jag började jobba med människor med funktionsnedsättningar kände jag att jag hittat rätt. Jag jobbade på LSS-kollo på somrarna och fortsatte med det sen på heltid. Då jobbade jag med personer inom autismspektrumtillstånd (AST) i olika åldrar på fritids- och korttidshem, men också som boendestödjare. Jag fick utbildning i hur man kan hitta nycklar till bättre kommunikation med personer med AST och fick senare jobb på Misa som arbetskonsulent.

Personlig drivkraft
Jag upplever att det finns så mycket outnyttjade resurser och potential hos människor vars sammanhang kanske gör det svårt att få fram eller visa upp dem. Att tillsammans med andra få diskutera, ifrågasätta och se möjligheter att hitta vägar till de resurserna känns så väldigt meningsfullt, värdigt och självklart.