Feedback Informed Treatment (FIT)

Är samtalet ett centralt verktyg i ditt yrke? Vill du lära dig att använda FIT-metoden för att följa upp en pågående insats och stärka alliansen? Det här är kursen för dig.
FIT (Feedback Informed Treatment) är ett metodverktyg för att följa upp effekterna och förbättra en pågående insats för klienter och brukare. FIT rekommenderas i Socialstyrelsens metodguide.

Mål

Utbildningen ger dig kunskap i ett feedback informerat arbetssätt och grunden i användandet av självskattningsverktygen ORS – OutCome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale. Efter avslutad kurs skall du kunna börja använda verktygen och skatta utfall och allians med dina klienter.

Kursinnehåll

  • Kursdeltagaren får grunderna inom FIT
  • Kunskap och förståelse kring ORS – resultatmått.
  • Kunskap och förståelse och SRS – alliansmått
  • Praktisk erfarenhet och en tydlig struktur kring hur ORS/SRS används tillsammans med klienten.
  • Förståelse kring vilka förutsättningar som krävs för att lyckas i implementeringen av arbetssättet i vardagsarbetet.
  • Möjlighet att reflektera kring hur man idag arbetar med individuell uppföljning på en systematisk nivå för att förbättra insatser, verksamhet och professionen. (EBP)

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som använder samtalet som ett centralt verktyg i din yrkesroll. Till exempel: behandlare, terapeut, socialsekreterare
och jobbcoach.

Genomförande

Detta är en grundutbildning. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Undervisningsform

Kursdagarna varvar teori med praktiska övningar och bygger på en upplevelsebaserad pedagogik som kräver ditt aktiva deltagande.