Arbetsgivarkontakter inom Supported Employment och IPS (fördjupningskurs)

Jobbar du redan utifrån Supported Employment eller IPS (Individual Placement and Support)? Vill du bli ännu bättre på att kontakta arbetsgivare och hitta jobbmöjligheter? Det här är fördjupningsskursen för dig.
En grundförutsättning för en lyckad insats i Supported Employment eller IPS är att arbetskonsulenten eller jobbcoachen är trygg i att skapa goda relationer med arbetsgivare. Vår erfarenhet att detta kan vara en stor utmaning.

Mål

Utbildningen ger dig en bra grund för hur du och/eller din organisation kan göra för att få fler och bättre möjligheter till bra matchningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Efter avslutad kurs känner du nyfikenhet och tilltro till uppgiften.

Kursinnehåll

Kursen tar avstamp I forskningen som presenteras i Competencies of Employment Specialists for Effective Job Development av Glover och Frounfelker.

Vi använder oss av den verktygslåda och de kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram.

Utbildningen utgår utifrån studier, forskning och erfarenheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig gått en grundutbildning i Supported Employment eller IPS och som inom ramen för detta, vill utveckla dina kompetenser och förmågor i hur man skapar relationer med arbetsgivare.

Förkunskaper

Detta är en fördjupningskurs. Du behöver Kunskaper eller erfarenheter av att arbeta utifrån metoden Supported Employment (SE) eller Individual Placement and Support (IPS).

Undervisningsform

Kursdagarna varvar teori med praktiska övningar och bygger på en upplevelsebaserad pedagogik som kräver ditt aktiva deltagande.

Behöver du ett annat kursupplägg? Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av verksamheter. Kontakta oss!

Tel. 08-509 102 30
E-post info@misakompetens.se