Utbildning och handledning

På Misa Kompetens har vi lång erfarenhet av att möta personal ifrån kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samt ifrån olika projekt exempelvis Europeiska Socialfonden såsom Dirigo och Optimax (en del av Hävkraft).

Vi erbjuder kompetent personal med lång erfarenhet från olika verksamhetsområden.

Vårt koncept vilar på aktuell forskning och systemteori i kombination med interaktiv pedagogik och grundar sig på våra 20 års erfarenheter av att utveckla metodarbete mellan person, arbetsplats, personal och organisation.