Misa Kompetens tar riktlinjerna ang det nya Coronaviruset – Covid 19 från myndigheter på stort allvar och verkar för att kunna tillhandahålla kompetensutveckling på ett tryggt och säkert sätt. Hur vi agerar kan förändras med kort varsel och vi informerar löpande via vår hemsida, sociala medier samt direkt med aktiva uppdragsgivare och kursdeltagare.
Vi samarbetar med våra systerbolag i Wilj-koncernen kring detta och samverkar också med uppdragsgivare och partners för att hitta goda lösningar.

Några konkreta utgångspunkter:

  • Som vi bedömer nuläget kan uppdragsutbildningar genomföras som planerat.
  • Våra utbildningsgrupper är små, normalt som mest 20 personer, vilket minskar risken för smittspridning.
  • Våra utbildare och konsulter är självfallet friska och symptomfria under genomförandet av uppdrag och utbildningar.
  • Där det efterfrågas och är möjligt försöker vi genomföra uppdrag på distans, vilket fungerar bra för t ex handledning, konsultation och vissa fasta utbildningar. Utöver telefon kan vi använda Skype, Teams eller virtuella mötesrum.
  • Vi ser det som självklart att du som deltagare är symptomfri om du närvarar på en av våra utbildningar. Har du eller någon i ditt hushåll besökt något av de drabbade områdena, eller haft kontakt med någon som är konstaterat smittad, under de senaste 14 dagarna, så ber vi dig att stanna hemma.
  • Om du är anmäld till en öppen utbildning och inte kan närvara så har du platsen tillgodo vid ett senare tillfälle.
  • Möjlighet till god handhygien och tillgång till handsprit finns självklart i våra utbildningslokaler. Förtäring hanteras som vanligt hygieniskt.

Vi har redan utsett distansutbildning som ett av årets utvecklingsområden och kommer att påskynda det arbetet. Kompetensutveckling på distans med närvaro från valfri plats kan bli en konstruktiv lösning i det läge vi alla är.

Om du har frågor, kontakta gärna din vanliga kontakt hos oss eller VD Patrik Ulander på patrik.ulander@misakompetens.se.

Med hopp om god hälsa och fortsatt kompetenta insatser för våra klienter,
Alla på Misa Kompetens