Andreas Nyhlén gästledare i Speciellt nr 3 2023

2023-01-24

Misa HK 021 D 3 Gra Bakgrund WEBB
Misa kompetens VD Andreas Nyhlén är gästskribent i Autism- och Aspergerförbundet i Stockholms medlemstidning Speciellt nr 3 2023. Han är även ledamot i deras styrelse. Temat denna gång är "arbete" och Andreas resonerar kring vad "sjunkande arbetslöshet" egentligen innebär för grupperna med stort stödbehov.
Andreas Nyhlén gästledare i Speciellt nr 3 2023

SPECIELLT NR 3 2023
Sjunkande arbetslöshet?
Gästledare: Andreas Andersson Nyhlén

"Nu kom siffror på att arbetslösheten sjunker i landet. Även hos gruppen långtidsarbetslösa ser siffrorna bättre ut. Det är ju glädjande förstås, men att sätta sig in i hur det ser ut för personer med funktionsnedsättning innebär alltid ett svårare och djupare dyk. Då ska man förstå begrepp som ”sysselsättning” och ”i arbetskraft” och genast blir siffrorna svårare att jämföra.

Det skulle förvåna mig om det plötsligt ljusnat på den horisont där personer med mer stödbehov, nu i högre grad får tillgång till anställningar på den öppna arbetsmarknaden. Jag har i alla fall inte sett några insatser eller styrningar som underlättar att det här ska ske. Det kan tyckas lite märkligt eftersom så gott som alla politiker visar en sådan samsyn på att det här är en så viktig och prioriterad fråga.

Min uppfattning är att andra grupper återigen prioriteras till insatser mot jobb. Detta gäller både i Arbetsförmedlingens egna insatser såväl som de som utförs av externa aktörer. Då resultaten mäts i antal anställningar och då uppstår ganska snart en situation där de med större stödbehov får stå tillbaka för de som anses mer jobbredo.

Då arbetsförmedlingens egna tjänster inte räcker upphandlas nya av externa aktörer. För att utföra en sån tjänst måste man jobba med stora volymer med deltagare med låga omkostnader för personalresurser och lokaler. Långt ifrån idén om individuella anpassningar och individuellt stöd. För det kostar. Men det kanske kan få kosta lite för stora vinningar i samhällsnyttan.

Enligt en beräkning från LO´s tidigare chefsekonom Dan Andersson innebär det en samhällsvinst redan vid en så låg sysselsättningsgrad som 10% i arbetstid beräknat på de lägst avtalade lönerna på arbetsmarknaden. 10%! Jag vill mena att resurserna och metoderna finns för att få fler personer med funktionsnedsättning ut i arbete.

Nästa pusselbit är att se till att arbetsgivare och den enskilde kan få ett fortsatt stöd efter anställning. Kostnaden för att erbjuda någon en anställning (på så lite som 10%?!) utgör sällan det stora hindret.

I stället är det osäkerheten kring att ta på sig ett långvarigt ansvar för en medarbetares utveckling som man från början är osäker på. Om det fanns en person som kunde ta både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv och behov på allvar och guida, mäkla och handleda så är min och mångas absoluta uppfattning att betydligt fler kunde stå till arbetsmarknadens förfogande." ./.

Här kan du läsa hela tidningen: Speciellt nr 3 2023


Mer info: medlemstidningen Speciellt