Metoderna vi lär ut

Misa Kompetens är specialister på arbetsmetoderna Supported Employment (SE), IPS och Supported Education (SEd). De används i yrkesroller som ger stöd till personer som har svårt att få jobb eller klara studier.
en kvinna bakifrån som sitter vid ett bord och så har du en man i skägg framför som förklarar något.

Supported Employment

Supported Employment (SE) är en arbetsmetod för att ge ett strukturerat och individanpassat stöd till personer som har svårigheter att få jobb. Målet är att finna, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Vägen dit kan gå via praktik eller studier.
Läs mer
Två personer går i en korridor och samtalar.

Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) har utvecklats för personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet. Arbetsmetoden är evidensbaserad och anges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid t.ex. schizofreni.
IPS är en vidareutveckling av Supported Employment och bygger på åtta principer:
  • Alla personer med en psykisk funktionsnedsättning som vill ha ett arbete är välkomna
  • Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
  • Information ges till deltagaren om hur den ekonomiska ersättningen kan påverkas när man får arbete
  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet
  • Sökandet efter arbete inleds redan inom en månad eller så snart deltagaren uttryckt önskan att arbeta
  • En jobbcoach bygger relationer med företag och arbetsplatser
  • Stödet är inte tidsbegränsat
Flera personer som sitter på rad i en föreläsningssal och deltar i en utbildning i Supported Employment. Fokus ligger på händerna som antecknar med pennor, inga ansikten syns i bild.

Supported Education

Supported Education (SEd) är en arbetsmetod som ger stöd till personer med svårigheter att genomföra studier. Den skapades för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar, men är användbar även i andra fall.
SEd går ut på att ge stöd till att välja, skaffa och slutföra mål inom utbildning. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Erfarenheter visar att omkring hälften av alla studerande med psykiatriska svårigheter beräknades behöva mer stöd än det vanliga utbud som erbjuds i skolan. Supported Education är ett sådant stöd. Det ska vara individuellt, men kan även erbjudas i gruppform.

Stödet bygger på ett coachande förhållningssätt och utgår ifrån ett partenerskap mellan den studerande och Sed-coachen.