Metoderna vi lär ut

Vi är specialister på Supported Employment, IPS och Suppported Education. De är utvecklade för personer med en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som vill hitta jobb eller studera. Idag används de med framgång även vid andra typer av svårigheter och hinder.
en kvinna bakifrån som sitter vid ett bord och så har du en man i skägg framför som förklarar något.

Supported Employment

Supported Employment (SE) är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning eller andra svårigheter på arbetsmarknaden.
SE bygger på fem grundblock:
 • Överenskommelse med klient
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
  Stöd på och utanför arbetet
En grundprincip inom SE är också att man börjar söka arbete eller praktik så snart som möjligt. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra.

Den som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment växte fram i USA på 1970- och 1980-talet med syftet att människor ska få ett arbete med lön på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskiljda från det vanliga samhälls- och arbetslivet. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden.
Två personer går i en korridor och samtalar.

Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) har utvecklats för personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet. Arbetsmetoden är evidensbaserad och anges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid t.ex. schizofreni (Individanpassat stöd till arbete).
IPS är en vidareutveckling av Supported Employment och bygger på åtta principer:
 • Alla personer med en psykisk funktionsnedsättning som vill ha ett arbete är välkomna
 • Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 • Information ges till deltagaren om hur den ekonomiska ersättningen kan påverkas när man får arbete
 • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden
 • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet
 • Sökandet efter arbete inleds redan inom en månad eller så snart deltagaren uttryckt önskan att arbeta
 • En jobbcoach bygger relationer med företag och arbetsplatser
 • Stödet är inte tidsbegränsat
Flera personer som sitter på rad i en föreläsningssal och deltar i en utbildning i Supported Employment. Fokus ligger på händerna som antecknar med pennor, inga ansikten syns i bild.

Supported Education

Supported Education (SEd) är en arbetsmetod som ger stöd till personer med svårigheter att genomföra studier. Den skapades för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar, men är användbar även i andra fall.
SEd går ut på att ge stöd till att välja, skaffa och slutföra mål inom utbildning. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Erfarenheter visar att omkring hälften av alla studerande med psykiatriska svårigheter beräknades behöva mer stöd än det vanliga utbud som erbjuds i skolan. Supported Education är ett sådant stöd. Det ska vara individuellt, men kan även erbjudas i gruppform.

Stödet bygger på ett coachande förhållningssätt och utgår ifrån ett partenerskap mellan den studerande och Sed-coachen.