Handledningstjänster

Vi erbjuder både utbildning och tjänster inom metodhandledning. Syftet är att gå från teori till praktik i att arbeta metodbaserat i er verksamhet.

Intresserad av våra handledningstjänster? Kontakta oss!

Misa Kompetens

08-509 102 30info@misakompetens.se

Våra tjänster

Handledning i praktisk metodanvändning
Nya frågor väcks ofta när man börjar använda metoderna i det praktiska arbetet. Vi erbjuder handledning på plats och distans i praktisk metodanvändning.
Stöd vid metodimplementering
Att införa ett nytt arbetssätt i en hel verksamhet är en utvecklingsprocess. Vi stöttar ledning och arbetsgrupper i alla steg: behovsanalys, kompetensutveckling, rollfördelning, implementering och uppföljning.
Handledarcoachning
Med rätt verktyg kommer ni själva kunna metodsäkra och handleda era medarbetare. Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för handledarrollen.
Metodhandledning Misa Kompetens

Våra handledare

Våra handledare och utbildare är själva tidigare arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Vi förstår utmaningarna i att gå från teori till praktiskt metodarbete!
Mer om oss
Utbildning i Supported Employment Misa kompetens

Metodhandledning utifrån er verksamhet

Våra handledningstjänster anpassas utifrån uppdragsgivarens aktuella behov och utvecklingsmål. Kontakta oss för dialog!

Telefon: 08-509 102 30
Epost: info@misakompetens.se
Kontakta oss direkt