Med ditt professionella stöd kan alla komma ut i arbetslivet och klara studier!

Vi är specialisterna på Supported Employment (SE), Indvidual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). Vi erbjuder utbildning, handledning och metodutveckling.

En kvinna och en man sitter mittemot varandra vid ett bord medan mannen gestikulerar och talar. Mannen är utbildare och handledare i att arbeta utifrån Supported Employment och IPS.

SE, IPS och SEd sätter individen i fokus och gör skillnad!

Vi erbjuder utbildning, handledning och metodstöd. Vårt specialistområde är Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS), samt Supported Education (SEd). Metoderna har blivit framgångsrika genom att sätta individens styrkor och intressen i fokus.
Till metodöversikt
En grupp på fem personer sitter runt ett bord och lyssnar på en person som undervisar i Supported Employment och IPS

Våra kursdeltagare

Arbetar du med personer som har svårt att komma ut i arbetslivet? Eller som behöver anpassat stöd för att klara studier? Våra kurser utvecklar dig i din yrkesroll som
  • Arbetskonsulent
  • Jobbcoach
  • Handledare eller metodansvarig
  • Case manager
  • Chef eller arbetsledare
Mer om oss
En grupp sitter runtom ett bord och lyssnar på en talare som står upp och stödjer händerna på bordet

Våra uppdragsgivare

Förutom utbildningar erbjuder vi handledning och metodstöd till organisationer. Till exempel vid införande av arbetssätt som bygger på Supported Employment. Våra uppdragsgivare är verksamheter inom offentlig sektor:
  • Arbetsförmedlingen
  • Samordningsförbund och kommuner
  • Särskola och utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättningar
  • Dagliga verksamheter med arbetsinriktning
Mer om oss

Våra utbildare, handledare och föreläsare