Med ditt professionella stöd kan alla komma ut i arbetslivet och klara studier!

Misa Kompetens är specialisterna på Supported Employment, IPS och Supported Education. Vi erbjuder utbildning, handledning och metodutveckling.

En kvinna och en man sitter mittemot varandra vid ett bord medan mannen gestikulerar och talar. Mannen är utbildare och handledare i att arbeta utifrån Supported Employment och IPS.

Arbetsmetoderna som leder till jobb och studier

Vi är specialister på arbetsmetoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. De används för att ge ett individuellt stöd till personer med svårigheter att komma ut i arbetslivet. Målet är att de ska komma ut i jobb, praktik eller klara studier.
Om metoderna
En grupp på fem personer sitter runt ett bord och lyssnar på en person som undervisar i Supported Employment och IPS

Våra deltagare

Våra utbildningar utvecklar dig i din yrkesroll som exempel:
  • Arbetskonsulent
  • Jobbcoach
  • Handledare eller metodansvarig
  • Case manager
  • Chef eller arbetsledare
Mer om oss
1 A029 WEBB

Våra uppdragsgivare

Vi erbjuder handledning och metodstöd till organisationer. Våra uppdragsgivare är verksamheter inom offentlig sektor:
  • Arbetsförmedlingen
  • Samordningsförbund och kommuner
  • Särskola och utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättningar
  • Dagliga verksamheter med arbetsinriktning
Mer om oss
Ikon heart finger 440x330

Idéburna och stiftelseägda

Misa Kompetens ägs av allmännyttiga stiftelsen Includia. Som idéburen aktör bidrar vi till inkludering och mångfald på arbetsmarknaden. Vår övertygelse är att alla kan komma ut i arbetslivet med rätt professionellt stöd.

Mer om stiftelsen Includia