Misa Kompetens erbjuder utbildning, handledning och seminarium inom Supported Employment, IPS, Supported Education, bemötande, coachning etc. Vi ger dig både teorier och metoder, samt lär dig hur du använder dem.

Misa Kompetens vänder sig till personer, organisationer och förvaltningar som vill förändra sitt arbets- och förhållningssätt inom sin dag- och arbetsverksamhet. Vi erbjuder kurser och andra kompetenshöjande inslag som handledning, coachning och temadagar.

Läs vidare

  • Education process at professor`s lecture in audience

    Våra utbildningar-

    Vårens utbildningar med flera nyheter. Här ser du kommande utbildningar>>   more