Om oss

Vår vision är att med rätt professionellt stöd kan alla i samhället finna en plats i arbetslivet. Med hög kompetens och lång praktisk erfarenhet utbildar och handleder vi yrkesverksamma inom regioner, kommuner och utvecklingprojekt.
Icon
Bakgrund

Företaget Misa Kompetens startade år 2011. Men det började som en metodenhet inom Misa. Deras kärnverksamhet är att stötta personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett jobb. Alla arbetskonsulenter där jobbar utifrån Supported Employment och IPS. Misa Kompetens affärsidé bygger på bred metodkompetens och praktisk erfarenhet av implementering av nya arbetssätt.

Icon
Våra kunder

Våra uppdragsgivare är kommuner och myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunala dagliga verksamheter och särskolan. De som deltar i våra kurser är ofta handläggare, projektansvariga, pedagoger, yrkesvägledare och andra som jobbar nära personer som behöver stöd.

Icon
Vårt erbjudande

Misa Kompetens erbjuder konsulttjänster, utbildningar, handledning och föreläsningar inom Supported Employment (SE), Indvidual Placement and Support (IPS) och Supported Educat-ion (SEd). Som konsulter anlitas vi för att stötta organisationer och chefer vid införande av nya arbetssätt och arbetsprocesser. Utöver det erbjuder vi kurser i Motiverande Samtal (MI), Feedback Informed Treatment (FIT) och Social and Emotional Skill Training (SET).

Öppna utbildningar och anmälan
Icon
Vår kompetens

Misa Kompetens är specialister på införande av arbetssätt som bygger på Supported Employment (SE). Vi kan både teori och praktik, och har lång praktisk erfarenhet. Våra anställda har en yrkesbakgrund som tidigare arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Tillsammans med Misa AB deltar vi löpande i forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till handikapporganisationer, universitet och högskolor. Därför har vi god insyn i kunskapsutvecklingen på området.

Våra utbildare
Icon
Vår organisation

Misa Kompetens är en del av koncernen WiljaGruppen. I den ingår även Misa, Left is Right, MellanMålet Rehab och Compleo. Vårt gemensamma mål är att främja mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.

Om WiljaGruppen