Om Misa kompetens

Vår vision är att med rätt professionellt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet. Med hög kompetens och lång praktisk erfarenhet utbildar och handleder vi yrkesverksamma inom regioner, kommuner och utvecklingsprojekt.
Icon
Bakgrund

Företaget Misa Kompetens startade år 2011. Men det började som en metodenhet inom Misa. Deras kärnverksamhet är att stötta personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett jobb. Alla arbetskonsulenter där jobbar utifrån Supported Employment och IPS. Misa Kompetens affärsidé bygger på bred metodkompetens och praktisk erfarenhet av implementering av nya arbetssätt.

Icon
Våra kunder

Våra uppdragsgivare är kommuner och myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunala dagliga verksamheter och särskolan. De som deltar i våra kurser är ofta handläggare, projektansvariga, pedagoger, yrkesvägledare och andra som jobbar nära personer som behöver stöd.

Icon
Vårt erbjudande

Misa Kompetens erbjuder konsulttjänster, utbildning, handledning och föreläsningar inom Supported Employment (SE), Indvidual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). Vi utbildar även i Motiverande Samtal (MI), Feedback Informed Treatment (FIT) och Social and Emotional Skill Training (SET). Som konsulter anlitas vi för att stötta organisationer och chefer vid införande av nya arbetssätt och arbetsprocesser.

Aktuella öppna kurser
Icon
Vår kompetens

Misa Kompetens är specialister med gedigen teoretisk kompetens och lång praktisk erfarenhet. Våra utbildare och handledare har alla en yrkesbakgrund som arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Vi medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till handikapporganisationer, universitet och högskolor. Det ger oss god insyn i utvecklingen inom detta kunskapsområde.

Våra utbildare
Icon
Vår organisation

Misa Kompetens är en del av koncernen WiljaGruppen. I den ingår även Misa, Left is Right, MellanMålet Rehab och Compleo. Vårt gemensamma mål är att främja mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.

WiljaGruppens hemsida