Om Misa Kompetens

Misa Kompetens ägs av stiftelsen Includia. Vår övertygelse är att alla kan komma ut i arbetslivet med rätt stöd. Vi ger yrkesverksamma verktygen genom utbildningar och handledning.
Bakgrund

Företaget Misa Kompetens startades år 2011. Vi är en avknoppning från företaget Misa AB som jobbar med individuellt stöd till personer som möter arbetshinder. Alla arbetskonsulenter på Misa utbildas internt och jobbar utifrån metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Genom Misa Kompetens delar vi med oss av vår metodkompetens och långa erfarenhet till fler.

Våra kunder

Våra uppdragsgivare är kommuner och myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunala dagliga verksamheter och särskolan. De som deltar i våra utbildningar är handläggare, projektansvariga, pedagoger, yrkesvägledare och andra som jobbar nära personer som behöver stöd.

Vårt erbjudande

Misa Kompetens erbjuder konsulttjänster, utbildning och handledning. Vårt specialistområde är arbetsmetoderna Supported Employment (SE), Indvidual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). Som konsulter anlitas vi för att stötta verksamheter vid införande av nya arbetssätt och arbetsprocesser som bygger på dess. Vi utbildar även i kompletterande metoder som till exempel Motiverande Samtal (MI) och Social and Emotional Skill Training (SET).

Vår kompetens

Misa Kompetens är specialister med gedigen teoretisk kompetens och lång praktisk erfarenhet. Våra utbildare och handledare har alla en yrkesbakgrund som arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Vi medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till handikapporganisationer, universitet och högskolor. Det ger oss god insyn i utvecklingen inom detta kunskapsområde.

Våra utbildare
Vår organisation

Misa Kompetens är en del av koncernen WiljaGruppen som ägs av stiftelsen Includia. I den ingår även företagen Misa, Left is Right, MellanMålet Rehab och Compleo. Vi är alla idéburna. Vårt mål är att göra samhällsnytta genom att främja mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.

Om WiljaGruppen