Våra utbildare

Våra utbildare är tidigare arbetskonsulenter, arbetsterapeuter, chefer och pedagoger. Vi har också föreläsare med egen erfarenhet av funktionshinder i arbetslivet.
Sara Rossi Photography 287 1

Mårten Bjurströmer

Senior konsult

Mårten är en erfaren utbildare och coach inom Supported Employment och olika samtalsmetoder. Som chef inom socialt arbete i tjugofem år har han bred erfarenhet av ledarskaps- och teamutveckling. Mårten utbildar och arbetar med strategiska uppdrag inom organisationsutveckling.

Telefon 070-759 60 55
Epost marten.bjurstromer@wiljagruppen.se

Mer om Mårten


Utbildningsbakgrund
Jag har en en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap. Utöver det flera kurser och utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling samt grupputveckling.

Tidigare yrkeserfarenhet
Mellan 1999–2016 arbetade jag på Misa inom WiljaGruppen i rollerna som arbetskonsulent och enhetschef på Misa. Senare var jag vd för Misa Kompetens under fem år. År 2016-2022 var jag verksam inom koncernen Team Oliva som vd för tre bolag. Sedan februari 2022 är jag tillbaka inom WiljaGruppen.

Personliga drivkrafter
Jag drivs av och trivs med att arbeta med människor inom socialt arbete. Att stödja ledare i sin roll som chefer och ledare är mycket inspirerande.
Ramona 20240423 WEBB 1200px

Ramona Aronsson

Utbildare

Ramona har mångårig erfarenhet av att utbilda och handleda yrkesverksamma inom Supported Employment, IPS, Supported Education, LSS, olika samtalsmetoder och stödpedagogens ämnesområden. Hon har även lång
erfarenhet av nätbaserade utbildningsformer, samt av att utforma särskilt pedagogiskt stöd till studerande inom yrkeshögskolan.

Telefon
076-513 47 78
Epost
ramona.aronsson@misakompetens.se

Mer om Ramona


Utbildningsbakgrund
Jag har i grunden en högskoleexamen som friskvårdspedagog. Utöver det flera kurser och utbildningar inom bland annat handledningsmetodik, IPS (grund samt supervisor via Dartmouth Psychiatric Research Center, IPS-handledare via Lunds universitet), Supported Employment – ”Working with Employers”, specialpedagogik, vuxnas lärande, motiverande samtal (MI), lösningsinriktad coach, digital didaktik samt välfärdsteknik.

Tidigare yrkeserfarenhet
År 2003–2016 arbetade jag inom WiljaGruppen i rollerna som arbetskonsulent på Misa och därefter som utbildningsansvarig på Misa Kompetens. Under åren 2016-2024 var jag verksam som utbildningsledare och lärare för stödpedagogutbildningen om 200 YH-poäng på Consensum Yrkeshögskola. Sedan mars 2024 är jag tillbaka hos Misa Kompetens.

Personliga drivkrafter
Pedagogik, metodutveckling, lärandeprocesser och Empowerment ligger mig varmt om hjärtat. Det är oerhört givande och meningsfullt att möta andra yrkesverksamma som anammar värdet av att varje människa har inneboende resurser, och att få bidra till en vidareutveckling och fördjupning
i deras yrkeskunnande.
Liselott 20240422 WEBB 1200px

Liselotte Lindberg

Utbildare/handledare

Liselotte har en lång erfarenhet av att utbilda inom olika arbetssätt och metoder inom socialt arbete. Hon har en bakgrund som arbetscoach inom Supported Employment.

Telefon
076-5314270
Epost
liselotte.lindberg@misakompetens.se

Mer om Liselott

Utbildningsbakgrund
Jag har en beteendevetenskaplig utbildning med pedagogik som huvudämne. Har också gått flertalet kurser inom bland annat socialt arbete, evidensbaserad praktik, olika kommunikations- och samtalsmetoder och välfärdsteknik.

Tidigare yrkeserfarenhet
Yrkesverksam inom socialt arbete sedan 1996 och har arbetat i många olika roller. Började som boendestödjare men har också arbetat som kvalitetsutvecklare, projektledare och metodutvecklare. De senaste sju åren har jag främst arbetat med metodutveckling, utformning av insatser inom kompetensutvecklings samt utbildning och handledning.

​​​​​​​Personlig drivkraft
Att var utbildare och handledare inom socialt arbete erbjuder ett viktigt, stimulerande och lärande sammanhang där jag trivs. Det är också spännande att se hur kunskap kan bli till verksamhetsutveckling och göra skillnad för den enskilde.
Amir Noajnas Misa Kompetens HK 015 E 3 WEBB

Amir Noajnas

Utbildare/handledare

Amir är utbildare inom Supported Employment, IPS och Supported Education. Genom åren har han hållit i många utbildningar och arbetsgivarkurser. Utöver det ger han implementeringsstöd, stöttar och leder metodutvecklingsarbete i organisationer.

Telefon076-008 16 10
E-postamir.noajnas@misa.se

Mer om Amir


Utbildningsbakgrund
I grunden är jag utbildad lärare i idrott och svenska som andraspråk.
Sen har jag byggt på med kurser inom Motiverande samtal (MI), Supported Employment (SE), Supported Education (SEd), Individual Placement and Support (IPS), Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Estetiskt lärande.

Tidigare yrkeserfarenhet
Som lärare har jag arbetat både i klassrum och med elever i behov av anpassade studier. Jag har sen jobbat som arbetskonsulent i vårt systerföretag Misa. Där stöttade jag människor i rehabilitering samt mot arbete och studier. Jag har också drivit åkeri med min far, arbetat som taxichaufför, försäljare och i butik. De olika erfarenheterna har gett mig en viktig inblick i arbetsmarknaden och olika tankesätt. Det har varit till hjälp när jag stöttat personer mot arbete och studier samt under kurser och handledningstillfällen vi håller.

​​​​​​​Personlig drivkraft
Mina drivkrafter kretsar kring stora ord som rättvisa, solidaritet, glädje, uppbyggande och meningsfullhet. För mig är ingen garanterad ett liv som innebär en dans på rosor, och jag tycker det är fantastiskt när vi ger människor och varandra ett värdigt stöd. Det ska kännas meningsfullt för både personerna som får och ger stöd. I min värld erbjuder de metoder som Misa Kompetens arbetar med just detta. Det kan jag stå för när jag möter olika verksamheter och personer i mitt arbete.
Paula Tilli Misa Kompetens HK 007 E vitt Bakgrund WEBB

Paula Tilli

Föreläsare

Paula föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom (AST, högfungerande autism) ur ett inifrånperspektiv. Hon berör även frågor inom psykiatrin.

Epostaspergersyndrom@hotmail.com

Mer om Paula


Tidigare yrkeserfarenhet
Som ung jobbade jag som barnskötare hos privata barnfamiljer och på olika förskolor (både sverigefinska förskolan som ordinarie personal samt vikarie på olika svenska förskolor i Stockholmsområdet) samt som kassabiträde i matbutiker. Ett tag delade jag även ut Metro och Stockholms City på tunnelbanestationer i Stockholmsområdet. Jobbet som föreläsare är dock det första jobbet jag någonsin klarat av!

​​​​​​​Personlig drivkraft
Jag brinner för att sprida kunskap om människors olikheter. Det sprids många myter om autism, bland annat att ”autistiska människor är precis som helst inuti och har samma behov som alla andra”, men det stämmer inte alltid! Därför betonar jag på mina föreläsningar att inte alla nödvändigtvis har samma behov då autism handlar om att man fungerar annorlunda! Själv trivs jag exempelvis för mig själv och älskade Covid-restriktionerna. Som barn tyckte jag om att spendera rasterna för mig själv istället för att leka med mina klasskamrater.
Andreas Nyhlen Misa Kompetens 021 D 3 vitt Bakgrund WEBB

Andreas Nyhlén

Utbildare/handledare och VD

Andreas sitter i styrelsen för Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE)och arbetar även internationellt i den europeiska motsvarigheten. Han är också enhetschef inom Misa som jobbar utifrån Supported Employment.

Telefon073-600 14 79
E-postandreas.nyhlen@misa.se

Mer om Andreas


Utbildningsbakgrund
Jag är utbildad etnolog vid Stockholms universitet och fastnade då framför allt för frågor rörande identitet i förhållande till kultur och grupptillhörighet. I mitt yrkesliv har detta senare kompletterats med social juridik, men också fortbildningar inom specifika metoder och verktyg samt kurser i organisation och ledarskap.

Tidigare yrkeserfarenhet
Jag har jobbat som ljussättare och resesäljare men när jag började jobba med människor med funktionsnedsättningar kände jag att jag hittat rätt. Jag jobbade på LSS-kollo på somrarna och fortsatte med det sen på heltid. Då jobbade jag med personer inom autismspektrumtillstånd (AST) i olika åldrar på fritids- och korttidshem, men också som boendestödjare. Jag fick utbildning i hur man kan hitta nycklar till bättre kommunikation med personer med AST och fick senare jobb på Misa som arbetskonsulent.

Personlig drivkraft
Jag upplever att det finns så mycket outnyttjade resurser och potential hos människor vars sammanhang kanske gör det svårt att få fram eller visa upp dem. Att tillsammans med andra få diskutera, ifrågasätta och se möjligheter att hitta vägar till de resurserna känns så väldigt meningsfullt, värdigt och självklart.
Ingrid Göransson-2023

Ingrid Göransson

Utbildare/handledare
E-postingrid.goransson@misa.se

Relaterat innehåll

Misa Kompetens temadag "Från metodsnack till verkstad" 17/2 2023

Misa Kompetens temadag "Från metodsnack till verkstad" 17/2 2023

WEBBINAR 27/1 Introduktion till metoden Supported Education med Amir

WEBBINAR 27/1 Introduktion till metoden Supported Education med Amir