2023 WEBBINAR 27/1: Introduktion till metoden Supported Education

2022-12-21

Misa HK 015 E 3 Gra Bakgrund WEBB 2
Vill du veta mer om arbetsmetoden Supported Education? Den är utvecklad för att stötta personer som behöver stöd i att välja, påbörja och slutföra utbildning. Välkommen att ta del av Amir Noajnas metodintroduktion från 27 januari 2023 (30 min) längre ned på sidan.
Webbinar 27 januari 2023 om Supported Education

INNEHÅLL
Webbinariet ger dig svar på dessa frågor:
  • Vad är Supported Education (SEd)?
  • Vilka är Supported Educations 8 metodprinciper ? Hur kan du som stödperson arbeta utifrån dessa?
  • Vad är erfarenheterna av att använda den i Sverige?
  • Deltagarnas egna frågor
Bakgrund: personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade när det gäller att inte klara studier. En utbildning som upplevs som meningsfull kan spela viktig roll i rehabiliteringen. Det är en av nycklarna till att skaffa sig ett yrke och kunna försörja sig på sikt. Hur kan vi som stödpersoner stötta dessa personer på bästa sätt?

Arbetsmetoden Supported Education (SEd) har visat sig framgångsrik. Den är utvecklad för att stötta personer med psykisk ohälsa i att klara studier. Den kan också användas vid NPF-diagnoser och andra stödbehov. Läs mer om SEd: https://misakompetens.se/metod...

Inspelning av webbinaret 27/1 2023

För frågor kontakta Amir!

Amir Noajnas Misa Kompetens HK 015 E 3 WEBB

Amir Noajnas

Utbildare