Inbjudan: temakonferens 17 februari 2023

2022-11-28 • Samhällsstöd

Temakonferens 2022 i Stock 1248593714

I N B J U D A N

Från metodsnack till verkstad

Hur implementeras studie- och arbetsmarknadsinsatser till goda resultat? Välkommen att lyssna på inspirerande samtal om att arbeta utifrån Supported Employment, IPS och Supported Education.

Arrangör: Misa Kompetens
Datum: 17 februari klockan 8:30–16:15
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 10 februari 2023
Pris: 500 kr ink moms
Till anmälan: https://dinkurs.se/kompetensko...

Med reservation för ändringar.
Misa Kompetens har nu funnits i mer än tio år. Vi har utbildat tusentals yrkesverksamma och organisationer i Supported Employment, IPS, Supported Education och kompletterande metoder. 17 februari 2023 bjuder vi in yrkesverksamma till en temakonferens. Under en dag riktar vi blicken mot hur man omsätter teori till praktik. Helt enkelt hur man går från metodsnack till verkstad!

Välkommen att delta digitalt!


Misa temakonferens 18 november 2022

PROGRAMINNEHÅLL 17/2 2023

Följ med Misa Kompetens denna dag och lyssna på inspirerande samtal med våra medverkande: Mimmi Darbo, Lennart Jönsson, Ann-Charlotte Edman, Charlotta Dahlin-Johansson, Amir Noajnas, Fredrik Samuelsson, Andreas Nyhlén, Göran Tingström, Clea Rodziewicz, Carina Murtnes, Lena Stridlund och Mikael Klein.

Från 08.30
Inregistrering
Kaffe serveras. Insläpp i Zoom för digitala deltagare.
--------------------------------------------

09:00
Introduktion
Amir Noajnas och Fredrik Samuelsson från Misa Kompetens hälsar välkomna.

9:10–9:40
Att dela med sig är att få något tillbaks
Mimmi Darbo och Lennart Jönsson berättar om idéerna som låg till grund för Misa Kompetens grundande och historia.

09:30​-10:10​
Att arbeta självmotiverande med klienter med komplex problematik
Hur kan man arbeta självmotiverande med klienter med en komplicerad problematik för långsiktig förbättring? Ann-Charlotte Edman och Eliza Söderberg från Göteborgs stad delar med sig av sina erfarenheter och arbetsmetoder.

10:10–10:25 Paus

10:25–10:50
Forts. Att arbeta självmotiverande med klienter med komplex problematik

10:50​–11:50​
Metodorientering: Supported Employment, IPS och Supported Education
Amir Noajnas och Fredrik Samuelsson berättar kort om de metoder Misa Kompetens utbildar i.

11:50​–12:00​
Introduktion till frågesport
Göran Tingström presenterar sig och vad du behöver göra för att kunna få med dig ett pris hem.

12:00–13:00
Lunchpaus

13:00​–14:00
Metodens närvaro och betydelse i det dagliga jobbet
Andreas Nyhlén samtalar med arbetskonsulenter från Misa, Clea Rodziewicz och Carina Murtnes och ett par av deras deltagare om metodens omställning till vardagsarbetet.​

14:00​–14:20
Kort bensträckare

14:20​–15:10
Vägen till arbetsgivarna i teori och praktik
Lena Strindlund som är delprojektledare och verksamhetsutvecklare från samordningsförbundet Centrala Östergötland berättar om "Vägen till arbetsgivarna i teori och praktik"


15:10–15:15 Paus

15:15–16.15
Panelsamtal och sammanfattning​
Andreas Nyhlén vd, Misa Kompetens samtalar med panelen om dagen och vad arbetsmarknadsinsatser för personer med stödbehov kan tänkas innehålla i framtiden.​

16.15 Avslutning
Amir Noajnas och Fredrik Samuelsson avslutar dagen.