Vår pedagogik

Ramona, denna sida är under bearbetning och ej publicerad online ännu!
Action3 001 WEBB

Upplevelsebaserad pedagogik

Misa Kompetens utbildare använder sig av en aktiv upplevelsebaserad pedagogik. Det innebär att vi varvar kunskapsteori med praktiska övningar i lärandet:

Diskutera – grupparbeten
Reflektera – egna uppgifter
Pröva – testa och öva
Skapa – presentera för andra i gruppen
Utmana – vad innebär det här för vår verksamhet?

Inom området finns olika verktyg som exempel simuleringar, rollspel, storyline, fallstudier, forumspel och diskussionsövningar. Genom att fler sinnen aktiveras (hörsel, syn och kroppsrörelser) så förstärks inlärningen. Denna pedagogik skiljer sig från den klassiska som betonar föreläsningar, inläsning och liknande.
Broschyr coachning 2

Processinriktad pedagogik

Några av Misa Kompetens utbildningar använder sig av en processinriktad pedagogik med praktisk tillämpning. Lärandet sker delvis på den egna arbetsplatsen och ger ett fördjupat lärande. Olika utbildningsmoment varvas:
  • Teori
  • Metodverktyg
  • Praktisk tillämpning i den egna yrkesutövningen
  • Reflektionsuppgifter
  • Formativ feedback från både utbildare och deltagare (återkoppling på studieuppgifter och tips framåt)