Metodarbete utifrån BIP – vägen mot arbete och studier (fördjupningskurs)

Jobbar du redan utifrån Supported Employment eller IPS? Vill du lära dig hur danska BIP-studiens forskningsresultat kan användas i praktiskt metodarbete? Det här är fördjupningsskursen för dig.
Den danska studien BIP (Beskaeftigelses Indikator Projekt) av Vaeksthusets forskningscenter är den internationellt största inom sitt område. Den har undersökt vilka faktorer som är mest verksamma i förflyttningen mot arbete och studier. Denna kurs vänder sig till dig som har en grundutbildning i metodarbete och vill utvecklas i din yrkesroll.

Mål

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap inom vad som är verksamt i förflyttningen mot anställning och studier och hur indikatorer kan kopplas till metodarbete. Efter avslutad kurs har du verktyg, arbetssätt och perspektiv i att leverera stödet till dina klienter mot arbete och studier.

Kursinnehåll

Vi går igenom BIP-studiens centrala innehåll och resultat, och hur det kan omsättas till praktiskt metodarbete. Fokus ligger på de indikatorer som har visat sig mest betydelsefull för klientens förflyttning mot anställning och studier. Framför allt på ”den professionellas tilltro till individens jobbchans”
 • Grunderna i BIP-studien, samt de kompletterande studierna.
 • Parallella insatser
 • Handläggarens tro på personen – i praktiken
 • Feedbackkultur
 • Reflexiva team
 • Att tro och agera – aktivitetsbaserat arbete
 • Interna och externa samarbeten
 • Self-efficacy / Självförmåga: tilltron till den egna förmågan att prestera i en specifik situation.
 • Progressionskort som en del av en systematisk uppföljning
 • Målgruppsspecifika utmaningar
 • Praktiska verktyg och tillämpning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar för att öka möjligheten för personer att närma sig och stanna på arbetsmarknaden eller studier. Du kanske är jobbcoach, arbetskonsulent, handledare, arbetsspecialist, samordnare eller chef i din organisation.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper.

Undervisningsform

Kursdagarna varvar teori med praktiska övningar och bygger på en upplevelsebaserad pedagogik med aktivt deltagande.

Fortsättningsmöjligheter

 • Supported Employment, fortsättningskurs
 • Supported Employment, arbetsgivarengagemang
 • Metodhandledning
 • Supported Employment, kvalitetsmätning och utveckling
 • FIT