IPS grundutbildning (4 dagar)

Jobbar du med stöd till personer med psykisk ohälsa eller som möter andra hinder i arbetslivet? Den här grundutbildningen lär dig att arbeta utifrån IPS-metoden.
Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad arbetsmetod. Den bygger på Supported Employment och är utvecklad för personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet.

Mål

Utbildningen ger dig en god förståelse för IPS-metoden grundprinciper och arbetssteg. Efter avslutad utbildning kan du börja använda den i ditt arbete.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom grundprinciperna för IPS-metoden och dess Programtrohetsskala. Du får också lära dig hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån det.

Under utbildningsdagarna kommer du att få prova de manualer som utvecklats av Rockvill Institute i USA och vetenskapligt utvärderats. Vi använder oss också av utbildningsmaterial på svenska som CEPI och Socialstyrelsenhar översatt.

Det här är IPS-metodens åtta grundprinciper:
  • Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta.
  • Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen.
  • Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla.
  • Vanligt lönearbete är målet.
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete).
  • Sökandet efter arbete inleds snabbt.
  • Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser.
  • Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning.
Utbildningen går även igenom historik, evidens, forskning och erfarenheter nationellt och internationellt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete ska ge stöd till personer med psykisk ohälsa. Du kanske är handledare, jobbcoach, arbetskonsulent eller verksamhetsledare.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning i IPS. Inga förkunskaper krävs.

Undervisningsform

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och övningar. Utbildningen bygger på aktivt deltagande.


Behöver du ett anpassat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda utbildningar för din verksamhet. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se

”Bra variation i IPS-utbildningen som varvar föreläsningar, övningar enskilt och i grupp”

Kursdeltagare i IPS-utbildning

”Fint engagemang hos era IPS-utbildare. Ni varvade teori med praktik och tog bra exempel från vår verksamhet som vi kunde diskutera gemensamt”

Tidigare kursdeltagare IPS

”IPS-utbildningen gav mig jättemycket! Mer än jag hade förväntat mig. Delvis på grund av upplägget med diskussioner, föreläsningar, övningar, pauser medmera”

Kursdeltagare i IPS-utbildning