Individual Placement and Support (IPS), grundutbildning

Jobbar du med stöd till personer med psykisk ohälsa eller andra hinder som vill komma ut i arbetslivet? Vill du lära dig grunderna i att arbeta utifrån IPS-metoden? Det här är grundutbildningen för dig.
Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad arbetsmetod. Den bygger på Supported Employmentochär utvecklad för personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet. I vetenskapliga studier har IPS gett bäst resultat i jämförelse med andra stödformer.

Mål

Utbildningen ger dig en god förståelse för metodens grundprinciper och arbetssteg. Efter avslutad kurs kan du börja använda den i ditt arbete.

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi gå igenom IPS grundprinciper och Programtrohetsskalan, och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa.

Under kursdagarna kommer du att få prova de IPS-manualer som utvecklats av Rockevill Institute i USA och vetenskapligt utvärderats. Vi använder oss också av kursmaterial på svenska som CEPI och Socialstyrelsen har översatt.

IPS-metodens åtta grundprinciper:
  1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta.
  2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen.
  3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla.
  4. Vanligt lönearbete är målet.
  5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete).
  6. Sökandet efter arbete inleds snabbt.
  7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser.
  8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning.
Utbildningen går även igenom historik, evidens, forskning och erfarenheter nationellt och internationellt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete ska ge stöd till personer med psykisk ohälsa. Du kanske är handledare, jobbcoach, arbetskonsulent eller liknande. Eller så kanske du leder en verksamhet som ska ge stöd till personer ute i arbetslivet.

Förkunskaper

Detta är en introduktionsutbildning i IPS. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Undervisningsform

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och övningar. Kursen bygger på aktivt deltagande.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av verksamheter. Du når oss på:

Tel. 08-509 102 30
E-post info@misakompetens.se

”Bra variation i IPS-utbildningen som varvar föreläsningar, övningar enskilt och i grupp”

Kursdeltagare i IPS-utbildning

”Fint engagemang hos era IPS-utbildare. Ni varvade teori med praktik och tog bra exempel från vår verksamhet som vi kunde diskutera gemensamt”

Tidigare kursdeltagare IPS

”IPS-utbildningen gav mig jättemycket! Mer än jag hade förväntat mig. Delvis på grund av upplägget med diskussioner, föreläsningar, övningar, pauser medmera”

Kursdeltagare i IPS-utbildning