Handledarutbildning inom Individual Placement and Support (IPS)

Ansvarar du för metodstöd till kollegor i SE/IPS-arbetet och vill utveckla dig? Den här kursen vänder sig till dig som är arbetsspecialist, arbetskonsulent, jobbcoach, metodstödjare eller handledare.
Detta är en utbildning i att leda grupper för dig som arbetar med metodstöd till kollegor. Den vänder sig till dig som gått någon av våra grundutbildningar.

Mål

Deltagaren ska utvecklas i sin roll som metodstödjare och handledare i sin verksamhet och självständigt och systematiskt kunna lägga upp sitt arbete.

Kursinnehåll

 • Handledarrollen
 • Handledning 
 • Samtalsmetodik 
 • Implementering
 • Handledning på handledning 
 • Individuell- och grupphandledning kopplad till modeller och struktur
 • Fortsatta arbete

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som är arbetsspecialist, arbetskonsulent, jobbcoach, metodstödjare, handledare eller liknande i en verksamhet som arbetar utifrån Supported Employment (SE) eller Individual Placement and Support (IPS).

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Undervisningsform

 • Varje kursdeltagare får ett häfte med material
 • Teori i form av föreläsningar
 • Praktiska övningar
 • Genomgång av metodverktyget
 • Reflektion och diskussionsövningar
 • Praktiskt utövande
 • Återkoppling (hur gick det, lärdomar, utmaningar)
Efter utbildningsdagarna kommer det att ske handledning och inlämning av hemuppgift, som följs upp. Handledningen kommer att ske vid fem tillfällen under sex månader efter avslutat kurstillfälle. Det krävs eget arbete i form av inläsning innan och efter utbildningsdagar, inlämningsuppgifter samt handledning. Handledning genomförs på plats i Stockholm eller via Skype vid fem tillfällen efter utbildningsdagarna. Kursintyg utfärdas efter slutförd handledning.

Behöver du ett annat upplägg? Vi tar fram anpassade utbildningar för alla typer av verksamheter. Kontakta oss

Tel. 08-509 102 30
E-post info@misakompetens.se