IPS handledarutbildning

Ansvarar du för metodstöd till kollegor och vill utvecklas i handledarrollen? Det här är utbildningen för dig.
Detta är en utbildning i att leda grupper för dig som arbetar med metodstöd till kollegor. Den vänder sig till dig som tidigare gått en grundutbildning i IPS (Individual Placement and Support) eller Supported Employment.

Mål

Utbildningen utvecklar dig i rollen som metodstödjare och handledare i din verksamhet. Efter avslutad utbildning kan du självständigt och systematiskt lägga upp ditt handledningsarbete.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment:
 • Handledarrollen
 • Handledning 
 • Samtalsmetodik 
 • Implementering
 • Handledning på handledning 
 • Individuell- och grupphandledning kopplad till modeller och struktur
 • Fortsatt arbete

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsspecialist, arbetskonsulent, jobbcoach, metodstödjare, handledare eller liknande i en verksamhet som arbetar utifrån Supported Employment eller Individual Placement and Support (IPS).

Förkunskaper

Du behöver ha gått en grundutbildning i IPS tidigare eller Supported Employment. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Undervisningsform

 • Teori i form av föreläsningar
 • Praktiska övningar
 • Genomgång av metodverktyget
 • Reflektion och diskussionsövningar
 • Praktiskt utövande
 • Återkoppling (hur gick det, lärdomar, utmaningar)
Efter utbildningsdagarna kommer det att ske handledning och inlämning av hemuppgift, som följs upp. Handledning genomförs på plats i Stockholm eller digitalt vid fem tillfällen efter utbildningsdagarna. Det krävs även eget arbete i form av inläsning av kursmaterial.

Utbildningsintyg utfärdas efter slutförd handledning.

Behöver du ett anpassat upplägg? Hör av dig! Vi erbjuder uppdragsutbildningar för din verksamhet. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se