Supported Education grundutbildning (2 dagar)

Jobbar du med stöd till personer med funktionsnedsättning som vill studera? Den här utbildningen lär dig grunderna i att arbeta utifrån metoden Supported Education.
Supported Education är en arbetsmetod för att stötta personer i att påbörja och slutföra studier. Den är utvecklad för personer med funktionsnedsättningar och andra svårigheter. Målet på sikt är att komma ut i arbetslivet eller vidareutvecklas inom det egna yrke.

Mål

Utbildningen ger dig en bra grund för att börja jobba utifrån Supported Education. Efter avslutad utbildning kan du tillämpa metodens olika arbetsmoment och aktiviteter i ditt arbete.

Innehåll

Utbildningen utgår från Supported Educations åtta principer och hur du kan arbeta utifrån dem. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att använda i ditt fortsatta arbete. Utbildningens innehåll:
  1. Arbetsmodellen Supported Education
  2. Forskning
  3. Erfarenheter – att använda teknikerna i Sverige
  4. Supported Educations åtta principer och metodarbete utifrån dessa
  5. Praktiska verktyg och tillämpningar
Metoden bygger på modellen Choose-Get-Keep och fokuserar på klientens styrkor, förmågor och intressen.

Verktygshäfte, utbildningsintyg och fika ingår i avgiften.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i yrkesrollen ska stötta personer att påbörja och fullfölja studier. Du kanske är jobbcoach, Studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulent, handledare, samordnare eller chef i din organisation.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Inga förkunskaper krävs.

Undervisningsform

Under utbildningsdagarna varvas teori med praktiska övningar. Vi jobbar med en upplevelsebaserad pedagogik som bygger på aktivt deltagande.


Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för olika verksamheter. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se