Grundutbildning i att arbeta utifrån Supported Education (SEd)

Jobbar du med stöd till personer med funktionsnedsättning som vill studera vidare? Vill du lära dig grunderna i att arbeta utifrån metoden Supported Education? Det här är grundutbildningen för dig.
Supported Education är en arbetsmetod för att stötta personer i att påbörja och slutföra en utbildning. Den är utvecklad för personer med funktionsnedsättningar och andra svårigheter att genomföra studier. Målet på sikt är att komma ut i arbetslivet eller vidareutvecklas inom sitt yrke.

Mål

Utbildningen ger dig en bra grund för att börja jobba utifrån Supported Education. Efter avslutad kurs kan du tillämpa metodens olika arbetssteg och aktiviteter i ditt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen utgår från Supported Educations åtta principer och hur du kan arbeta utifrån dem. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att använda i ditt fortsatta arbete. Kursinnehåll:
  1. Vad är Supported Education
  2. Forskning
  3. Erfarenheter – att använda teknikerna i Sverige
  4. Supported Educations åtta principer och metodarbete utifrån dessa
  5. Praktiska verktyg och tillämpningar
Metoden bygger på modellen Choose-Get-Keep och fokuserar på klientens styrkor, förmågor och intressen.

Verktygshäfte, kursintyg och fika ingår i kursavgiften.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i yrkesrollen ska stötta personer att påbörja och fullfölja. studier. Du kanske är jobbcoach, Studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulent, handledare, samordnare eller chef i din organisation.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Du behöver inga förkunskaper.


Undervisningsform

Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar. Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik och att du deltar.

Fortsättningsmöjligheter

Metodhandledning, implementeringsstöd och fördjupningsutbildning

Kursledare

Amir Noajnas är kursledare och är huvudansvarig för våra utbildningar inom Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). Tidigare har han även varit utbildare inom Supported Employment (SE). Läs mer

Kontakta Amir för frågor om kursen!

Amir Noajnas

Amir Noajnas

Utbildare