Supported Employment och IPS – arbetsgivarkontakter

Jobbar du redan utifrån Supported Employment eller IPS och vill bli bättre på arbetsgivarkontakter? Det här är fortsättningsutbildning för dig.
Att skapa goda relationer med arbetsgivare är en förutsättning för att lyckas med Supported Employment och IPS. Detta kan vara en stor utmaning för arbetskonsulenter och jobbcoacher. Denna fortsättningsutbildning fokuserar på detta.

Mål

Utbildningen ger dig en bra grund för hur du och din verksamhet kan jobba för att få fler bra matchningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Efter avslutad utbildning känner du nyfikenhet och tilltro till uppgiften.

Innehåll

Utbildningen tar avstamp i forskningen som presenteras i Competencies of Employment Specialists for Effective Job Development av Glover och Frounfelker.

Vi använder oss av den verktygslåda och de kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram.

Utbildningen utgår utifrån studier, forskning och erfarenheter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som gått en grundutbildning i Supported Employment eller IPS. Du vill inom ramen för detta utveckla din kompetens och förmåga att skapa goda relationer med arbetsgivare.

Förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Du behöver ha kunskaper eller erfarenhet av att arbeta utifrån metoderna Supported Employment (SE) eller Individual Placement and Support (IPS).

Undervisningsform

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och bygger på en upplevelsebaserad pedagogik som kräver ditt aktiva deltagande.


Behöver du ett anpassat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda utbildningar för din verksamhet. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se