Svenska föreningen för Supported Employment

Logotyp för Svenska föreningen för Supported Employment


Gör som oss – bli medlem i Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE)!

Misa kompetens är aktiva medlemmar i SFSE. Bli medlem du också!

Som medlem bidrar du till att stödja föreningens arbete med att sprida kunskap och utveckla metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Läs mer: medlemskap i SFSE.

Om SFSE

Föreningen anordnar ämneskonferenser och nätverksträffar för yrkesverksamma. Den bidrar även till politisk påverkan i frågor om att sprida användningen av arbetsmetoden. Läs mer: SFSE hemsida

Bilder från SFSE:s nationella årskonferens 22–23 mars 2023:
Ingrid Witte föreläser från scen inför publik
Ingrid Witte föreläste om "Har kön någon betydelse i Supported Employment"

Konferensens konferencierer Amir och Anette
Konferencierer: Amir Noajnas från Misa kompetens och Anette Holmblad från Stiftelsen Activa
Konferensdeltagare som sitter på rad i stora föreläsningssalen på ABF-huset
Fler än 150 konferensdeltagare samlades i ABF-huset i Stockholm under två dagar


Fem personer på scenen i ABF-husets föreläsningssal i Stockholm
Introduktion till föreläsning om arbetsgivarens synvinkel med Adam Steiner från Misa och Jeanette Danielson från BNP Parisbas

Aktiva medlemmar i Svenska föreningen för Supported Employment
Några av SFSE:s aktiva medlemmar i föreningen: Stina Asp, Stiftelsen Activa, Johanna Thagemark, Sammordningsöfrbundet HBS och Andreas Nyhlén, Misa kompetens


Mikael Klein från WiljaGruppen föreläser på scen
Föreläsning: "Skärpta krav från FN om rätten till arbete" med Mikael Klein från WiljaGruppen