1-dags fördjupningsutbildning i kontakten med arbetsgivare.

Fördjupningsutbildningen syftar till att utveckla och förbättra sin kompetens som jobbcoach för effektivt jobbsökande i enlighet med forskningen ”Competencies of Employment Specialists for Effective Job Development” av Crystal M. Glover och Rochelle L. Frounfelker 2011.

Kursen ger fördjupad kunskap gällande att arbeta med arbetsgivare kring hur man kontaktar och hur man bygger upp relationer med arbetsplatser. Kursen ger dessutom kunskap i samtalstekniker att använda i samtal med arbetsgivare.

Kursdagen innehåller praktiskt metodarbete i:

 • Förberedelser inför arbetsgivarkontakter
 • Syfte och målplanering
 • Förkunskap om arbetsgivare
 • Att kontakta arbetsgivare
 • Samtalstekniker
 • Effektivt jobbsökande - att kontinuerligt bygga relationer
 • Behovsanalys och inventering

  Målgrupp

  Till Dig som har jobbat med eller gått grundutbildning i Supported Employment eller IPS och berörs inom…

  1. Daglig Verksamhet och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
  2. Särskola och andra program riktat till personer som löper risk att hamna utanför arbetslivet och där Du önskar öka på din kunskap inom området ”funktionsnedsättning – Arbete”, t.ex. Studie- och yrkesvägledare eller pedagoger inom särskolan/IV-program.
  3. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om Du arbetar i projekt eller som handläggare
  4. Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.

  Genomförande

  ”Mycket bra upplägg och kursledare! Kursen har gett mig bra och användbara tips till att ta med både till personen och arbetsgivare.”
  /Deltagare på fördjupningutbildningen i Göteborg 2014.
  ” Det som jag tidigare haft okunskap om och som väckt rädslor har efter fördjupningskursen lockat fram min nyfikenhet.”
  /Deltagare på fördjupningutbildningen i Göteborg 2014.

  Kursdokumentation och kursintyg ingår