Kontakt

Vill du veta mer om våra utbildningar och handledningstjänster? Kanske behöver du ett verksamhetsanpassat upplägg? Ring 08-509 102 30 eller mejla till info@misakompetens.se

Kontakta direkt

Sara Rossi Photography 287 1

Mårten Bjurströmer

Utbildare och handledare

Ramona 20240423 WEBB 1200px

Ramona Aronsson

Utbildare

Liselott 20240422 WEBB 1200px

Liselotte Lindberg

Utbildare

Andreas Nyhlen Misa Kompetens 021 D 3 vitt Bakgrund WEBB

Andreas Nyhlén

Utbildare, handledare och VD

Paula Tilli Misa Kompetens HK 007 E vitt Bakgrund WEBB

Paula Tilli

Föreläsare