Öppna utbildningar våren 2023

2022-12-05

Supported Employment och IPS kurser våren 2023
Nu släpper vi datum för våra öppna utbildningar våren 2023. Lär dig mer om arbetssätt som bygger Supported Employment och IPS, eller hur du följer upp kvalitet med hjälp av Feedback Informed Treatment (FIT). Vi erbjuder också en ny kurs som knyter ihop BIP-studiens insikter med praktiskt metodarbete. Utbildningen Supported Education vänder sig till dig som arbetar med stöd till personer som vill klara studier.
Misa Kompetens öppna utbildningar våren 2023

Öppna utbildningar våren 2023

  • Supported Employment 12 – 13, 19 – 20 januari
  • Supported Employment 6 – 9 mars
  • IPS 27– 30 mars
  • IPS 8 – 9, 15 –16 maj
  • Supported Education 3 – 4 april
  • Supported Education 30  –  31 maj
  • Metodarbete utifrån BIP 6 – 7 mars
  • FIT-verktyget 3 –  4 april
Läs mer om utbildningarna: https://misakompetens.se/utbil...
Boka plats direkt: https://misakompetens.se/anmal...