Supported Employment och IPS grundutbildning (4 dagar)

Jobbar du med stöd till personer med arbetshinder som vill ut i arbetslivet? Den här utbildningen lär dig grunderna i att arbeta utifrån Supported Employment och IPS.
Supported Employment (SE)är en arbetsmodell för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att hitta och behålla anställning på den öppna arbetsmarknaden. Metoden används för att stödja människor med olika arbetshinder antingen de är fysiska, psykiska eller psykosociala.

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad arbetsmetod. Den bygger på Supported Employment och är utvecklad för personer med psykisk ohälsa.

Innehåll

Den här grundutbildning bygger på Supported Employments grundprinciper och fem processdelar:
  1. Överenskommelse med klient
  2. Yrkesorientering
  3. Jobbsök/matchning
  4. Arbetsgivarengagemang
  5. Uppföljande stöd
Vi går även igenom principerna för IPS och ger en inblick i dess programtrohetsskala.

Under utbildningen får du använda den verktygslåda och kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram. Vi utgår även ifrån de IPS-manualer som utvecklats av Rockville Institute i USA och vetenskapligt utvärderats, samt använder oss av material på svenska som CEPI och Socialstyrelsenhar översatt.

Målgrupp

Supported Employment och IPS används av yrkespersoner som arbetar med stöd till personer som möter olika arbetshinder. Till exempel:
  • Jobbcoacher
  • Arbetskonsulenter
  • Arbetsterapeuter
  • Handledare och samordnare
  • Chefer och arbetsledare

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning i arbetsmetoden Supported Employment och IPS. Inga förkunskaper krävs.

Undervisningsform

Utbildningspedagogiken är upplevelsebaserad och bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Under de fyra utbildningsdagarna varvar vi teori med praktiska övningar.

Behöver du ett anpassat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda utbildningar för din verksamhet. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se

Kommande kurstillfällen

23–26 september 2024

Supported Employment och IPS grundutbildning (4 dagar)

Plats: Stockholm
Pris: 11 700 kr exkl. moms

Boka plats här

3–4 och 10–11 december 2024

Supported Employment och IPS grundutbildning (4 dagar)

Plats: digital via Zoom
Pris: 11 700 kr exkl. moms

Boka plats här