Supported Employment grundutbildning (4 dagar)

Jobbar du med stöd till personer med funktionsnedsättning, eller som möter andra hinder i arbetslivet? Den här grundutbildningen lär dig att arbeta utifrån metoden Supported Employment.
Supported Employment (SE) är utvecklad för att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar som vill komma ut i arbetslivet. Den används också för att ge stöd till personer som möter andra typer av arbetshinder i arbetslivet.

Innehåll

Arbetsmodellen Supported Employment (SE) är en arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att hitta och behålla anställning på öppna arbetsmarknaden. Metoden används för att stödja människor med olika typer av arbetshinder antingen de är fysiska, psykiska eller psykosociala.

Vår grundutbildningen bygger på Supported Employments grundprinciper och fem processteg:
  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesorientering
  • Jobbsök/matchning
  • Arbetsgivarengagemang
  • Uppföljande stöd
Under utbildningen får du använda den verktygslåda och kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram.

Utbildningsmål

Denna utbildning i Supported Employment lär dig grunderna i att arbeta utifrån metoden. Efter avslutad utbildning har du en god förståelse för dess värdegrund, processteg och arbetsmoment.

Målgrupp

Supported Employment används av yrkespersoner som arbetar med stöd till personer med olika arbetshinder. Till exempel:
  • Jobbcoacher
  • Arbetskonsulenter
  • Arbetsterapeuter
  • Handledare och samordnare
  • Chefer och arbetsledare

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning i arbetsmetoden Supported Employment. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Pedagogik

Vår pedagogiken är upplevelsebaserad och bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Under de fyra utbildningsdagarna varvar vi teori med praktiska övningar.


Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för olika verksamheter. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se