Supported Employment (SE) – grund

Jobbar du med stöd till personer med funktionsnedsättningar som vill ut i arbetslivet? Vill du lära dig grunderna i Supported Employment? Det här är utbildningen för dig.
Supported Employment (SE) är utvecklad för personer med funktionsnedsättningar eller andra hinder som vill komma ut i arbetslivet. Metoden är idag en av de mest använda i västvärlden.

Mål

Utbildningen lär dig grunderna i att arbeta utifrån Supported Employment. Efter avslutad kurs har du en god förståelse för metodens värdegrund, delsteg och aktiviteter.

Kursinnehåll

Utbildningen utgår från Supported Employments åtta grundprinciper och metodsteg. Vi använder oss av den verktygslåda och de kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram.

Supported Employments fem metodsteg:
  1. Överenskommelse med klient
  2. Yrkesorientering
  3. Jobbsök/matchning
  4. Arbetsgivarengagemang
  5. Uppföljande stöd

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättningar. Du kanske är jobbcoach, arbetskonsulent, arbetsterapeut, handledare, samordnare eller chef i din organisation.

Förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Undervisningsform

Kursdagarna varvar teori med praktiska övningar. Pedagogiken är upplevelsebaserad och bygger på ditt aktiva deltagande.

Behöver du ett annat kursupplägg? Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av verksamheter. Kontakta oss!

Tel. 08-509 102 30
E-post info@misakompetens.se

Fortsättningsmöjligheter

  • Supported Employment – fortsättningskurs
  • Supported Employment – arbetsgivarengagemang
  • Metodhandledning
  • Supported Employment – kvalitetsmätning och utveckling

Kursledare

Fredrik Samuelsson kursledare och handledare inom Supported Employment, Case Management och Feedback Informed Treatment. Läs mer här.

Kontakta Fredrik för frågor om kursen!

Fredrik Samuelsson

Fredrik Samuelsson

Utbildare

Illustration

”En väldigt uppskattad utbildning. Kursledaren med stor kunnighet som kan och känner till verkliga fall är ett stort plus.”

Tidigare kursdeltagare

”En mycket bra genomarbetad kurs med bra upplägg som kommer att ge många tankar i framtiden.”

Tidigare kursdeltagare

”Mycket bra upplägg med "riktiga" grupparbeten.”

Tidigare kursdeltagare

”Inspirerande och motiverande”

Tidigare kursdeltagare