NYHET – Supported Employment grundutbildning med praktisk tillämpning (nätbaserad distans)

Vill du lära dig arbeta utifrån Supported Employment? Nu erbjuder vi en nätbaserad processutbildning med praktisk tillämpning.

NYHET – Nu erbjuder vi en nätbaserad processutbildning med praktisk tillämpning i Supported Employment (SE) under hösten. SE-metoden är utvecklad för att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar som vill komma ut i arbetslivet. Den används också för att ge stöd till personer som möter andra arbetshinder i arbetslivet, antingen de är fysiska, psykiska eller psykosociala.

Innehåll

Denna processutbildning ger dig ett fördjupat lärande. Deltagarna ges möjlighet att gradvis och veckovis börja implementera och praktiskt tillämpa metodarbetet direkt i sitt arbete. Det sker då i samverkan med löpande formativ feedback från utbildaren och andra utbildningsdeltagare.

Vår nätbaserade processutbildning bygger på Supported Employments grundprinciper och fem processteg:
  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesorientering
  • Jobbsök/matchning
  • Arbetsgivarengagemang
  • Uppföljande stöd

Under utbildningen får du använda den verktygslåda och kvalitetskriterier som Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) tagit fram.

Mål

Denna utbildning i Supported Employment ger dig kunskap om metodens grunder och möjlighet att praktiskt prova på och tillämpa dem. När utbildningen är avslutad kommer du att ha en djupgående förståelse för dess värdegrund, processer och arbetsmoment, samt erfarenhet av att implementera olika delar av metoden i din yrkesroll.

Målgrupp

Supported Employment används av yrkespersoner som arbetar med stöd till personer med olika arbetshinder. Till exempel:
  • Jobbcoacher
  • Arbetskonsulenter
  • Arbetsterapeuter
  • Handledare och samordnare
  • Chefer och arbetsledare

Förkunskaper och tekniska krav

Detta är en grundutbildning i arbetsmetoden Supported Employment. Inga förkunskaper krävs.

Eftersom detta är en nätbaserad utbildningsform så behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera.

Pedagogik

Detta är en nätbaserad processutbildning. Pedagogiken ger ett fördjupat lärande jämfört med komprimerade utbildningsdagar. Den innebär ett samspel mellan teori, metodverktyg, arbetsmoment, praktisk tillämpning och formativ feedback. Möjligheten till interaktion med andra utbildningsdeltagare förstärker också lärandet.

Under utbildningens gång får du testa det du lär dig direkt i ditt arbete. Du får också reflektera enskilt och tillsammans med andra utifrån ny erfarenhet och får formativ feedback (återkoppling på gjorda uppgifter och tips framåt).

Utbildningen sker genom en digital lärplattform och Zoom-möten under åtta veckor. Studietakten är ungefär fyra timmar per vecka.

På utbildningens första dag erbjuds ett frivilligt uppstartsmöte via Zoom för att gå igenom och vägleda om lärplattformen samt utbildningens struktur och uppgifter.

Varje vecka består av olika uppgifter som utförs individuellt och genom diskussion och reflektion med andra. Mellan modulerna träffas alla via Zoom-möten, två timmar per tillfälle, vid tre tillfällen. Det är obligatoriskt att delta i dessa. Då fördjupar vi oss i det ni arbetat med i senaste modulen och ger en introduktion till nästa modul.


Behöver du ett anpassat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda utbildningar för din verksamhet. Kontakta oss på 08-509 102 30 eller mejla info@misakompetens.se

”Vår utbildare i Supported Employment var bra på att föreläsa och skapa engagemang och intresse. Han gav även bra svar på våra frågor och att leda gruppen i diskussioner”

Tidigare kursdeltagare

”Jag tar främst med mig alla de konkreta tips som gavs kring att kontakta arbetsgivare. Det var precis det jag behövde!”

Tidigare kursdeltagare

”Det märks att Misa Kompetens kursledare har jobbat hardcore med Supported Employment. Det var många praktiska och jordnära exempel från verkligheten”

Tidigare kursdeltagare