Med ditt professionella stöd kan alla komma ut i arbetslivet och klara studier!

Misa Kompetens är specialisterna på Supported Employment, IPS och Supported Education. Vi erbjuder utbildning, handledning och metodutveckling.

En kvinna och en man sitter mittemot varandra vid ett bord medan mannen gestikulerar och talar. Mannen är utbildare och handledare i att arbeta utifrån Supported Employment och IPS.

Arbetsmetoderna som utgår från individers styrkor och intressen

Vårt specialistområde är Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). Metoderna är framgångsrika för att de utgår från individers styrkor och intressen. Målet är att komma ut i arbetslivet eller klara studier.
Om metoderna
En grupp på fem personer sitter runt ett bord och lyssnar på en person som undervisar i Supported Employment och IPS

Våra deltagare

Arbetar du med stöd till personer som vill komma ut i arbetslivet eller klara studier? Våra utbildningar utvecklar dig i yrkesrollen som exempel:
  • Arbetskonsulent
  • Jobbcoach
  • Handledare eller metodansvarig
  • Case manager
  • Chef eller arbetsledare
Mer om oss
1 A029 WEBB

Våra uppdragsgivare

Vi erbjuder utbildning, handledning och metodstöd till organisationer. Till exempel vid införande av nya arbetssätt som bygger på Supported Employment. Våra uppdragsgivare är verksamheter inom offentlig sektor:
  • Arbetsförmedlingen
  • Samordningsförbund och kommuner
  • Särskola och utbildningsprogram för personer med funktionsnedsättningar
  • Dagliga verksamheter med arbetsinriktning
Mer om oss

Våra utbildare och handledare