Temakonferens "Från metodsnack till verkstad" 17 februari 2023

Tack till alla medverkande och konferensdeltagare! 19 februari 2023 anordnade Misa kompetens en inspirationsdag om att omsätta teori till praktik inom Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd).

Webbinaret "Från metodsnack till verkstad" sändes live via Zoom från studio Kungsvalvet i Stockholm. Här kan du se om delar av programmet i efterhand under april.

Obs! Filmerna är tillgänglig här till och med sista april.

1. Inledning och "Att dela med sig och få något tillbaka"

2. "Att arbeta självmotiverande med klienter med komplex problematik"

3. "Metodorientering: Supported Employment, IPS och Supported Edcuation"

4. "Metodens närvaro och betydelse i det dagliga arbetet"

5. "Vägen till arbetsgivarna i teori och praktik"

6. Panelsamtal