Supported Employment

Arbetsmetodens bakgrund och ursprung

Supported Employment utvecklades i USA av professor Marc Gold på 1970-talet. I slutet av 1980-talet började den användas i Europa och Sverige och är idag en etablerad arbetsmetod.

Supported Employment utvecklades i USA

Arbetsmetoden Supported Employment utvecklades i USA på 1970-talet. Grundaren Marc Gold var en amerikansk speciallärare som jobbade med elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Han var professor vid universitetet i Illinois och grundade organisationen Marc Gold and Associates som finns än idag.

Hans vision var att alla människor ska kunna få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Supported Employement utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskilda från det vanliga arbetslivet.

Tanken var att människor ska få det stöd och vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden.

Genom sitt arbete visade Marc att alla - oavsett hinder - kan arbeta med rätt förutsättningar. I början av 70-talet var det ett nytt och banbrytande synsätt på personer med funktionsnedsättningar.

"Try another way" med Mark Gold

Supported Employment kommer till Europa

I slutet av 1980-talet kom metoden till Europa. Handikapporganisationer i flera länder genomförde då olika pilotprojekt med ekonomiskt stöd från EU.

1993 startades European Union of Supported Employment (EUSE). Det här är den europeiska definitionen man enats kring:

"Supported Employment innebär att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar eller personer inom andra missgynnade grupper för att säkra och bevara anställning på den öppna arbetsmarknaden"

Läs mer på deras hemsida: www.euse.org

Supported Employment sprids i Sverige

I början av 1990-talet vaknade intresset för Supported Employment i Sverige. Flera organisationer inom både offentlig och privat sektor gjorde studieresor till USA. Syftet var att lära sig mer om metoden och utvärdera hur den kunde användas på den svenska arbetsmarknaden.

1995 bildades Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE). Föreningens syfte är att sprida kunskap och användningen av arbetsmetoden. Den anordnar till exempel nätverksträffar och ämneskonferenser.

Läs mer på deras hemsida: www.sfse.se
Svenska föreningen för Supported Employments logotyp
Mer om Supported Employment – en översikt