Supported Employment

Yrkesroller som använder Supported Employment och IPS

Supported Employment och IPS är arbetsmetoder som används i jobbcoachande yrkesroller som stöttar personer med svårigheter att få jobb. Till exempel arbetskonsulenter, stödpedagoger och SIUS-konsulenter.
Arbetskonsulenter på Misa som jobbar utifrån Supported Employment
Arbetsmetoderna Supported Employment och IPS används av yrkespersoner som har en jobbcoachande roll. De är till exempel arbetskonsulenter, SIUS-konsulenter, stödpedagoger och arbetsspecialister.

Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenter stöttar individer att hitta vägar till arbete, studier eller annan sysselsättning. Fokus ligger på individuella samtal, vägledning och personligt stöd genom hela processen.

SIUS-konsulenter

SIUS-konsulenter hos Arbetsförmedlingen arbetar med arbetssökanden med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. SIUS står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Läs mer här.

Arbetsspecialister

Arbetsspecialister är ofta anställda inom kommuner och regioner. De stöttar och ger rådgivning till olika målgrupper som har svårighet att få eller behålla ett jobb.

Stödpedagoger

Stödpedagoger arbetar inom socialpsykiatrin och dagliga verksamheter enligt LSS i kommuner. De möter vuxna personer som inte klarar ett vanligt jobb på grund av sin funktionsnedsättning. Målet är att deltagarna ska få en meningsfull vardag och jobba med enklare arbetsuppgifter.
Mer om Supported Employment – en översikt